Menu

EKP arvamused

 1. Arvamus sularaha piirangute kohta posti makseteenuste kasutamisel ja rahapesu tõkestamise meetmete kohta  (CON/2020/17), Belgia, 25.5.2020.
 2. Arvamus Sveriges riksbanki ümberkorralduse kohta (CON/2020/13), Rootsi, 20.4.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Arvamus Hrvatska narodna banka kohta (CON/2020/8), Horvaatia, 18.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Arvamus BNB sanktsioonide kohaldamise volituste kohta tihedas koostöös ja Bulgaaria leevi ametliku vahetuskursi kohta (CON/2020/5), Bulgaaria, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Arvamus sularahamaksete piirangute kohta (CON/2019/46), Madalmaad, 30.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Arvamus seoses nõudega, mille kohaselt peavad teatavad krediidiasutused ja filiaalid osutama sularahateenuseid (CON/2019/41), Rootsi, 26.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Arvamus negatiivse maksustiimuli kohaldamise kohta sularaha kasutamisel (CON/2019/39), Kreeka, 20.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Arvamus euro kaitsmise kohta võltsimise eest ja euromüntide autentimise kohta (CON/2019/33), Luksemburg, 23.9.2019.
 9. Arvamus 500 euro nimiväärtusega pangatähtede kasutamise keelamise ja teatavate muudatuste kohta rahapesuvastastes õigusnormides (CON/2019/5), Taani, 12.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Arvamus sularahamaksete piirangute kohta (CON/2019/4), Hispaania, 1.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Arvamus krediidiinfoagentuuride järelevalve ja makseteenuste järelevaatamise kohta Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta poolt (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Arvamus Soome seaduse läbivaatamise kohta, mis käsitleb finantssektoris kohaldatavat valmisoleku kohustust (CON/2018/46), Soome, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Arvamus euro nimivääringus maksete uute ümardamisreeglite kohta (CON/2018/41), Belgia, 4.9.2018.
 14. Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm „Perikles IV“) (CON/2018/35), ELT C 378, 16.8.2018, lk 2.Täiendav teave
 15. Arvamus elutähtsa infrastruktuuri määratlemise ja järelevalve kohta infotehnoloogia turvalisuse tagamiseks (CON/2018/22), Eesti, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Täiendav teave
 16. Arvamus sularahamaksete piirangute kohta (CON/2017/40), Küpros, 6.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Arvamus Central Bank of Cyprusi teabeasutuseks kinnitamise ja vastava pangasaladuse nõude erandi sätestamise kohta  (CON/2017/32), Küpros, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Arvamus sularahamaksete piirangute kohta (CON/2017/27), Bulgaaria, 11.7.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Arvamus sularahamaksete piiramise kohta (CON/2017/20), Belgia, 30.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 20. Arvamus sularahamaksete piirangute kohta (CON/2017/18), Portugal, 22.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Arvamus sularahamaksete vastuvõtmise kohustuse piiramise kohta (CON/2017/8), Taani, 21.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Arvamus Česká národní banka finantsturul tehingute teostamise pädevuse kohta (CON/2016/60), Tšehhi Vabariik, 15.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Arvamus müntidega seotud avalike ülesannete andmise kohta De Nederlandsche Bankile (CON/2016/58), Madalmaad, 5.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Arvamus pangatähtede ja müntide loendamise, sortimise, pakendamise ja märgistamise meetodi ja korra kohta (CON/2016/36), Poola, 11.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Arvamus euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning ringluse kohta (CON/2016/25), Itaalia, 20.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Arvamus makseteenuste kohta (CON/2016/19), Bulgaaria, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Arvamus Institut d’Émission des Départements d’Outre-Meri omandiõiguse omandamise kohta Banque de France poolt (CON/2016/14), Prantsusmaa, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Arvamus kreeditkorralduste ja otsedebiteerimise kohustuslike nõuete kohta (CON/2016/13), Rumeenia, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Arvamus müntide lunastamise tagamise kohta Austria rahapaja poolt (CON/2016/4), Austria, 25.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Arvamus sularahakäitlejate tegevuse järelevalve ning haldusmeetmete ja -trahvide kohaldamise kohta (CON/2016/2), Leedu, 20.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Arvamus pangaautomaadist sularaha väljavõtmise tehingutasu kohta (CON/2015/55), Iirimaa, 10.12.2015.
 32. Arvamus euro pangatähtede tootmise kohta (CON/2015/51), Portugal, 23.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Arvamus kaitse kohta võltsimise eest ja ringluses oleva sularaha kvaliteedi säilitamise kohta (CON/2015/50), Belgia, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 34. Arvamus maksete liikumise ("betalingsverkeer") sujuva toimimise järelevaatamise kohta (CON/2015/49), Madalmaad, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Arvamus šveitsi frankides vääringustatud laenude konverteerimise kohta (CON/2015/32), Horvaatia, 18.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Arvamus pangatähtede ja müntide ringluse kohta (CON/2015/29), Tšehhi Vabariik, 28.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Arvamus finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse kohta finantsturul (CON/2015/22), Tšehhi Vabariik, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Arvamus tarbijakaitse kohta finantsturgudel (CON/2015/21), Slovakkia, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Arvamus Narodowy Bank Polski õigusraamistiku kohta  (CON/2015/9), Poola, 10.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Arvamus finantsläbipaistvuse, makseteenuste ja e-raha kohta (CON/2014/74), Taani, 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Arvamus euro pangatähtede ja müntide ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta (CON/2014/65), Leedu, 29.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Arvamus äriühingute kapitali ja väärtpaberite ümbervääringustamise kohta (CON/2014/63), Leedu, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Arvamus müntide emiteerimise pädevuse kohta (CON/2014/56), Küpros, 16.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Arvamus euro ja forinti pangatähtede ja müntide reprodutseerimise kohta Ungaris (CON/2014/55), Ungari, 11.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. EKP arvamus seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 seoses euro kasutuselevõtuga Leedus, ja seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2866/98 seoses euro ümberarvestuskursiga Leedus (CON/2014/50), ELT C 244, 26.7.2014, lk 1.
 46. Arvamus pangatähtede ja müntide töötlemise, jaotuse ja kaitse kohta võltsimise eest Ungaris (CON/2014/48), Ungari, 1.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Arvamus sularaha maksmise ja vastuvõtmise piirangute kohta (CON/2014/37), Rumeenia, 22.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Arvamus teatavate pangatähtede ja müntide kohta, mis ei ole enam seaduslikuks maksevahendiks (CON/2014/32), Rootsi, 5.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Arvamus valuutavahetusettevõtjate kohta (CON/2014/27), Leedu, 16.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Arvamus eurodes tehtavate kreedit- ja otsekorralduste kohta (CON/2014/20), Rumeenia, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Arvamus euro kasutuselevõtu kohta Leedus (CON/2014/14), Leedu, 12.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Arvamus välisvaluutas vääringustatud elektrooniliste väärtpaberikontode kohta (CON/2014/13), Belgia, 12.2.2014.
 53. Arvamus eurodes vääringustatud maksete ümardamise kohta (CON/2014/6), Belgia, 23.1.2014.
 54. Arvamus sularahamaksete piirangute kohta (CON/2014/4), Leedu, 17.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Arvamus pangatähtede käitlemise ja jaotamise ning nende kaitse kohta võltsimise eest Ungaris (CON/2013/89), Ungari, 17.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Arvamus maksevahendite ja maksesüsteemide kohta (CON/2013/84), Prantsusmaa, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Arvamus euro pangatähtede ja müntide töötlemise ja taasringluse kohta (CON/2013/65), Läti, 21.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Arvamus pangatähtede ja müntide vahetamise põhimõtete ja korra kohta (CON/2013/64), Poola, 20.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Arvamus seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 seoses euro kasutuselevõtuga Lätis ja seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2866/98 seoses euro ümberarvestuskursiga Lätis  (CON/2013/48), ELT C 204, 18.7.2013, lk 1.Täiendav teave
 60. Arvamus vargusevastastes seadmetes värvi kaotanud euro pangatähtede käsitlemise kohta (CON/2013/43), Belgia, 12.6.2013.
 61. Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, milles käsitletakse euro ja muude vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2000/383/JSK, 28. mai 2013 (CON/2013/37), ELT C 179, 25.6.2013, lk 9.Täiendav teave
 62. Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu määrust ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta, 23. mai 2013  (CON/2013/35), ELT C 176, 21.6.2013, lk 11.Täiendav teave
 63. Arvamus Banca Naţională a României institutsionaalse rolli ja sõltumatuse suurendamise kohta (CON/2013/31), Rumeenia, 7.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Arvamus finantstagatiste korralduse kohta (CON/2013/24), Malta, 5.4.2013.
 65. Arvamus sularahamaksete piirangute kohta (CON/2013/18), Belgia, 18.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 66. Arvamus sularahamaksete piirangute kohta palga maksmisel (CON/2013/11), Soome, 8.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Arvamus sularahamaksete piiramise kohta (CON/2013/9), Taani, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Arvamus euro kasutusele võtmise kohta (CON/2012/97), Läti, 27.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Arvamus ühisraha kirjapildi kohta (CON/2012/87), Läti, 13.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Arvamus sularahamaksete piirangute kohta (CON/2012/83), Slovakkia, 31.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Arvamus sularaha kontrolli kohta (CON/2012/82), Saksamaa, 30.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Arvamus euro kasutuselevõtuks vajalike ettevalmistuste ja õigusaktide muudatuste kohta  (CON/2012/73), Läti, 2.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Arvamus teatavate seadusliku maksevahendi staatuse kaotanud vanade pangatähtede kohta (CON/2012/54), Rootsi, 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Arvamus võltsimisvastase kaitse ja sularaharingluse kvaliteedi kohta (CON/2012/34), Saksamaa, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles 2020)  (CON/2012/17), ELT C 137, 12.5.2012, lk 7.Täiendav teave
 76. Arvamus euro kaitsmise kohta võltsimise eest ja euro müntide autentimise kohta (CON/2012/15), Kreeka, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Arvamus Itaalia pankade kohustuste garantiiskeemi ja liiri pangatähtede vahetuse kohta (CON/2012/4), Itaalia, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Arvamus euro müntide autentimise ja ringluskõlbmatute euro müntide käitlemise kohta ning haldusmeetmete ja trahvide kohaldamise kohta (CON/2011/105), Malta, 9.12.2011.
 79. Arvamus võltsimise vastase kaitse ja sularaharingluse kvaliteedi hoidmise kohta  (CON/2011/94), Itaalia, 18.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Arvamus võltsimise vastase kaitse ja sularaharingluse kvaliteedi hoidmise kohta (CON/2011/92), Saksamaa, 11.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. Arvamus sanktsioonide kohta, mis on seotud euro võltsimise takistamisega (CON/2011/78), Sloveenia, 7.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Arvamus seoses ettepanekuga määruse kohta, mis käsitleb euromüntide emiteerimist, ja määruse kohta, mis käsitleb ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtusi ja tehnilisi näitajaid  (CON/2011/65), ELT C 273, 16.9.2011, lk 2.
 83. Arvamus võltsimise vastase kaitse ja sularaha ringluse kvaliteedi säilitamise kohta (CON/2011/64), Belgia, 18.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 84. Arvamus sularaha taasringluse ning riigi ja välismaa seaduslike makesevahendite võltsmise eest kaitsmise kohta  (CON/2011/59), Ungari, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Arvamus seoses ettepanekuga nõukogu otsuse kohta, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Prantsuse Vabariigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu (säilitada pärast Saint-Barthélemy staatuse muutmist Euroopa Liidu suhtes saare vääringuna euro) allkirjastamist ja sõlmimist, 4. juuli 2011  (CON/2011/56), ELT C 213, 20.7.2011, lk 21.Täiendav teave
 86. Arvamus pangatähtede ja müntide ringluse kohta  (CON/2011/51), Tšehhi Vabariik, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Arvamus seoses soovitusega nõukogu otsuse kohta, mis käsitleb Prantsuse ülemereühenduse Saint-Barthélemy nimel tegutseva Prantsuse Vabariigiga sõlmitava rahaküsimusi käsitleva lepingu üle peetavate läbirääkimiste korda, 11. märts 2011 (CON/2011/22), ELT C 213, 20.7.2011, lk 16.
 88. Arvamus euro pangatähtede taasringluse kohta (CON/2011/19), Prantsusmaa, 7.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu määrust ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (kodifitseeritud tekst) (CON/2011/18), ELT C 114, 12.4.2011, lk 1.Täiendav teave
 90. Arvamus arvelduse lõplikkust ja finantstagatiste korda käsitlevate õigusaktide muutmise kohta (CON/2011/14), Leedu, 24.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Arvamus seoses soovitusega nõukogu otsuse kohta, milles käsitletakse Monaco Vürstiriigiga sõlmitud rahanduskokkuleppe muutmise läbirääkimise korda (CON/2011/8), ELT C 60, 25.2.2011, lk 1.
 92. Arvamus euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta (CON/2010/90), Malta, 13.12.2010.
 93. Arvamus sularaharinglust käsitlevate teatavate uute sätete kohta (CON/2010/89), Slovakkia, 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Arvamus euro pangatähtede ehtsuse,ringluskõlblikkuse kontrolli ja taasringlusse laskmise kohta ning euro pangatähtede ja müntide võltsimise vastu kaitsmata jätmise kohta (CON/2010/87), Kreeka, 6.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Arvamus sularahamaksete piirangute kohta (CON/2010/79), Bulgaaria, 10.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Arvamus finantstagatise korralduste õigusaktide muutmise kohta seoses krediidinõuetega (CON/2010/78), Luksemburg, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Arvamus seoses kahe ettepanekuga määruste kohta, mis käsitlevad euro sularaha professionaalset piiriülest maanteevedu euroala liikmesriikide vahel  (CON/2010/72), ELT C 278, 15.10.2010, lk 1.
 98. Arvamus seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 seoses euro kasutuselevõtuga Eestis, ja seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2866/98 seoses euro konverteerimiskursiga Eesti jaoks  (CON/2010/52), ELT C 190, 14.7.2010, lk 1.
 99. Arvamus statistika, piiriülese sularaha liikumise ja Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) pädevuse kohta  (CON/2010/43), Bulgaaria, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Arvamus uute müntide ja pangatähtede nimiväärtuste kohta (CON/2010/38), Rootsi, 7.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Arvamus euro kasutusele võtmise ettevalmistamise kohta (CON/2010/16), Eesti, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Täiendav teave
 102. Arvamus euro ja forindi pangatähtede ja müntide reprodutseerimise kohta Ungaris (CON/2010/1), Ungari, 5.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Arvamus seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, mis käsitleb euromüntide autentimist ja ringluskõlbmatute euromüntide käitlemist  (CON/2009/95), ELT C 284, 25.11.2009, lk 6.Täiendav teave
 104. Arvamus seoses soovitustega nõukogu otsuste kohta, mis käsitlevad Euroopa Ühenduse seisukohta seoses Vatikani Linnriigiga sõlmitud rahanduskokkuleppe muutmise läbirääkimistega ja Euroopa Ühenduse seisukohta seoses San Marino Vabariigiga sõlmitud rahanduskokkuleppe muutmise läbirääkimistega  (CON/2009/91), ELT C 284, 25.11.2009, lk 1.Täiendav teave
 105. Arvamus teatavate pangatähtede vahetuseks esitamise tähtaja pikendamise kohta (CON/2009/87), Ungari, 29.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu määrust euro kasutuselevõtu kohta (kodifitseeritud versioon) (CON/2009/76), ELT C 246, 14.10.2009, lk 1.
 107. Arvamus Leedu liti vahetuskursi muutmise korra kohta (CON/2009/61), Leedu, 20.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Arvamus pangatähtede ja müntide ringluse kohta (CON/2009/52), Tšehhi Vabariik, 18.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Arvamus väiksemas nimiväärtuses mündi seadusliku maksevahendi staatuse lõppemise kohta ja ümardamisreeglite muutmise kohta (CON/2009/8), Rootsi, 4.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Arvamus pangatähtede ja müntide töötlemise ja jaotamise ning võltsimise takistamise tehniliste meetmete kohta  (CON/2008/90), Ungari, 22.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Arvamus sularaharingluse kohta (CON/2008/86), Slovakkia, 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Arvamus Magyar Nemzeti Bank [Ungari keskpanga] seaduse ühenduse õigusega harmoneerimise kohta (CON/2008/83), Ungari, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Arvamus euro müntide ja Saksa euro mälestusmüntide asendamise kohta (CON/2008/49), Saksamaa, 16.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Arvamus pangatähtede ja müntide vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (CON/2008/47), Rootsi, 9.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Arvamus euro müntidega sarnanevate medalite ja märkide kohta (CON/2008/45), ELT C 283, 7.11.2008, lk 1.Täiendav teave
 116. Arvamus täiendavate detailsete tehniliste reeglite kohta seoses eurole üleminekuga (CON/2008/40), Slovakkia, 2.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Arvamus õigusraamistiku kohta, mis käsitleb euro pangatähtede taasringlusse laskmist krediidiasutuste ja teiste sularahakäitlejate poolt (CON/2008/38), Malta, 27.8.2008.
 118. Arvamus pangatähti ja münte puudutava õigusakti eelnõu kohta (CON/2008/36), Läti, 5.8.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Arvamus väikseima nimiväärtusega mündi kui seadusliku maksevahendi käibelt kõrvaldamise kohta (CON/2008/35), Taani, 4.8.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Arvamus euro kasutuselevõtu kohta Slovakkias ja Slovakkia krooni konverteerimiskursi kohta euro suhtes (CON/2008/28), ELT C 180, 17.7.2008, lk 1.Täiendav teave
 121. Arvamus kahes vääringus hindade avaldamise kohta ja ümardamise reeglite kohta tööõiguse ja sotsiaalkindlustuse valdkonnas (CON/2008/27), Slovakkia, 1.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Arvamus vigastatud pangatähtede ja müntide väljavahetamise reeglite kohta (CON/2008/26), Poola, 16.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Arvamus hindade esitamise kohta kahes vääringus hasartmängusektoris (CON/2008/25), Slovakkia, 12.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Arvamus seaduseelnõu kohta, mis käsitleb kahes vääringus hindade esitamist panganduses, kapitaliturgudel, kindlustusharus ja pensionikogumise sektoris ning teatud liiki väärtpaberite osas (CON/2008/23), Slovakkia, 30.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Arvamus Česká národní banka [Tšehhi keskpanga] seaduse kohta (CON/2008/21), Tšehhi Vabariik, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Arvamus rahandussüsteemi mõjutuste kohta, mis tulenevad Saint-Martin'i ja Saint-Barthélemy staatuse muutumisest Prantsusmaa õigussüsteemis  (CON/2008/8), Prantsusmaa, 14.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Arvamus Saksa mündiseaduse kohta  (CON/2008/3), Saksamaa, 9.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Arvamus euro pangatähtede ja müntide reprodutseerimise kontrolli kohta Küproses (CON/2008/1), Küpros, 4.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Arvamus euro kasutuselevõtmist ettevalmistava õigusraamistiku kohta (CON/2007/43), Slovakkia, 19.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Arvamus võltsitud pangatähtede ja müntide transportimise lubamise kohta riikide pädevate ametiasutuste, ELi institutsioonide ja asutuste vahel, mis on võltsingute avastamise meede meetmed (CON/2007/42), ELT C 27, 31.1.2008, lk 1.Täiendav teave
 131. Arvamus seadusliku maksevahendi kaitse ulatuse kohta seoses võltsimise ja muu ebaseadusliku tegevusega (CON/2007/39), Küpros, 30.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Arvamus pangatähtede ja müntide sortimise ja pakendamise reeglite kohta (CON/2007/28), Poola, 25.9.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Arvamus euro kasutuselevõtu kohta Küprosel ja Maltas ning euro vahetuskursi kohta Küprose naela ja Malta liiri suhtes (CON/2007/19), ELT C 160, 13.7.2007, lk 1.Täiendav teave
 134. Arvamus euro mälestus- ja meenemüntide emiteerimise kohta (CON/2007/5), Sloveenia, 21.2.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Arvamus seoses euro kasutuselevõtu ja sujuva sularahavahetuse õigusraamistikuga  (CON/2007/1), Küpros, 15.1.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Arvamus raamistiku kehtestamise kohta, mis käsitleb võltsingute tuvastamist ja pangatähtede sortimist ringluskõlblikkuse alusel  (CON/2006/62), Portugal, 29.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Arvamus euro müntide ehtsuse tuvastamise kohta ning taasringlusse laskmiseks kõlbmatute euro müntide töötlemise kohta (CON/2006/61), Portugal, 20.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Arvamus Magyar Nemzeti Bank [Ungari keskpanga] seaduse ühenduse õigusega kooskõlla viimise kohta  (CON/2006/55), Ungari, 6.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Arvamus pangatähtede, müntide ja muude rahasümbolite reprodutseerimise kohta Tšehhi Vabariigis (CON/2006/45), Tšehhi Vabariik, 28.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Arvamus euro sularaha kasutuselevõtu ning eeljaotuse ja kaaseeljaotuse õigusliku aluse kohta (CON/2006/43), Sloveenia, 25.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Arvamus euro ja Sloveenia tolari vahetuskursi ning muude meetmete kohta, mis on vajalikud euro kasutuselevõtuks Sloveenias (CON/2006/36), ELT C 163, 14.7.2006, lk 10.Täiendav teave
 142. Arvamus vahetus-, abi- ja koolitusprogrammi (euro kaitsmiseks võltsimise eest, programm Perikles) muutmise ja laiendamise kohta  (CON/2006/35), ELT C 163, 14.7.2006, lk 7.Täiendav teave
 143. Arvamus Sveriges Riksbank [Rootsi keskpanga] määruste kohta, mis käsitlevad sularaha ostu ja tagastamist (CON/2006/30), Rootsi, 12.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Arvamus euro kasutuselevõtu kohta (CON/2006/29), Sloveenia, 12.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Arvamus äriühingute kapitali ja aktsiate/osade uuesti vääringustamise kohta seoses euro kasutuselevõtuga (CON/2006/28), Eesti, 9.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Täiendav teave
 146. Arvamus erinevate seaduste kodifitseerimise koha seoses müntide vermimise, ringlusse laskmise ja turustamisega. (CON/2006/22), Portugal, 28.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Arvamus Banka Slovenije [Sloveenia keskpanga] seaduse muutmise kohta seoses eurole üleminekuga (CON/2006/17), Sloveenia, 13.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Arvamus euro kasutuselevõtu õigusliku raamistiku kohta  (CON/2006/10), Malta, 23.2.2006.
 149. Arvamus seoses forinti, euro pangatähtede ja müntide kaitsega ebaseadusliku või nõuetele mittevastava reprodutseerimise vastu  (CON/2006/2), Ungari, 6.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Arvamus Lietuvos bankas [Leedu keskpanga] seaduse muutmise kohta seoses eurole üleminekuga (CON/2005/60), Leedu, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Arvamus Eesti Panga seaduse muutmise kohta seoses eurole üleminekuga (CON/2005/59), Eesti, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Täiendav teave
 152. Arvamus osaühingute ja aktsiaseltside kapitali uuestivääringustamise kohta ning nimiväärtuseta osaluste kasutuselevõtu kohta seoses eurole üleminekuga (CON/2005/57), Sloveenia, 16.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Arvamus euro kasutuselevõtu korra kohta liikmesriikides, kes ei ole veel eurole üle läinud (CON/2005/51), ELT C 316, 13.12.2005, lk 25.Täiendav teave
 154. Arvamus intressitasu kohta, mida Sveriges Riksbank [Rootsi keskpank] maksab sularaha deponeerimise ja eraldi hoidmise asutustele (CON/2005/48), Rootsi, 18.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Arvamus Národná banka Slovenska [Slovaki keskpanga] vabastamise kohta juriidiliste isikute suhtes kohaldatavast kriminaalvastutusest (CON/2005/47), Slovakkia, 16.11.2005.
 156. Arvamus valuutavahetusluba käsitlevate sätete muutmise kohta (CON/2005/44), Poola, 4.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Arvamus seoses Lietuvos bankas [Leedu keskpanga] õigusega euro kasutuselevõtmisel emiteerida rahatähti ja münte ning seoses Leedu Keskpanga presidendi sõltumatusega (CON/2005/38), Leedu, 26.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Arvamus Národná banka Slovenska [Slovaki keskpanga] ülesande kohta seoses kogu finantsturu kompleksse järelevalvega ja tema põhikirja muutmise kohta (CON/2005/26), Slovakkia, 4.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Arvamus seoses vahetus-, abi- ja koolitusprogrammi (euro kaitsmiseks võltsimise eest) laiendamisega (programm Perikles) (CON/2005/22), ELT C 161, 1.7.2005, lk 11.Täiendav teave
 160. Arvamus euro kasutuselevõtu õigusliku raamistiku kohta (CON/2005/21), Leedu, 14.6.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Arvamus tehniliste ülesannete ja muude kohustuste kohta, mis on seotud seadusliku maksevahendi kaitsmisega võltsimise eest (CON/2005/19), Ungari, 7.6.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Arvamus deebetkaardi süsteemi tegevuskulude jaotamise kohta pankade, tarbijate ja kaubanduse vahel (CON/2005/15), Taani, 31.5.2005.
 163. Arvamus sularaha töötlemise ja jaotamise kohta  (CON/2005/3), Ungari, 9.2.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Arvamus valuutavahetuse tehingute maksustamise kohta (CON/2004/34), Belgia, 4.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Arvamus läbirääkimiste avamise kohta seoses Andorra rahaliste suhete lepinguga (CON/2004/32), ELT C 256, 16.10.2004, lk 9.Täiendav teave
 166. Arvamus pangatähtede ja müntide ringluse teatud asjaolude kohta (CON/2004/28), Rootsi, 31.8.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Arvamus seadusliku maksevahendina kehtivuse kaotavate vanade pangatähtede ja müntide kohta (CON/2004/17), Rootsi, 17.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. EKP arvamus euro müntidega sarnanevate medalite ja märkide kohta (CON/2004/13), ELT C 134, 12.5.2004, lk 11.Täiendav teave
 169. Arvamus rahaliste suhete lepingu kohta Andorra Vürstiriigiga  (CON/2004/12), ELT C 88, 8.4.2004, lk 18.
 170. Arvamus euro ja euro kasutusele võtvate liikmesriikide vääringute konverteerimise kursi kohta (CON/2004/10), ELT C 88, 8.4.2004, lk 20.
 171. Arvamus õigusliku raamistiku kohta seoses euro pangatähtede ja müntide ringlusega  (CON/2004/8), Prantsusmaa, 16.3.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Arvamus Banco de Portugal [Portugali keskpanga] põhikirja muutmise kohta, Portugal (CON/2003/29), Portugal, 18.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Arvamus, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesuks kasutamise vältimise seaduse ja teiste seaduste muutmist (CON/2003/25), Belgia, 25.11.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Arvamus seoses soovitusega Itaalia Vabariigi, Euroopa Ühenduse nimel, ja Püha Tooli, Vatikani Linnriigi nimel, vahelise valuutalepingu muutmise kohta (CON/2003/18), ELT C 212, 6.9.2003, lk 10.
 175. Arvamus analüüsi ja koostöö kohta võltsitud euro müntide osas (CON/2003/16), ELT C 202, 27.8.2003, lk 31.
 176. Arvamus 2003. aasta riigieelarve seaduse eelnõu sätete kohta, mis puudutavad pangatähti ja münte (CON/2002/31), Itaalia, 13.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Arvamus euro pangatähtede õiguskaitse kohta (CON/2002/26), Kreeka, 10.10.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Arvamus rahandussüsteemi rahapesuks kasutamise tõkestamise kohta (CON/2002/24), Belgia, 30.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Arvamus määruse kohta, millega määratakse kindlaks võltsimisega tegelevad pädevad siseriiklikud asutused (CON/2002/17), Luksemburg, 7.6.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Arvamus makse- või muu kaardiga sooritatud euromaksete ümardamise kohta lähima viie sendini (CON/2002/15), Soome, 30.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Arvamus rahandusministeeriumi õiguse kohta anda välja mälestusmünte, millel on Soomes seadusliku maksevahendi staatus  (CON/2002/12), Soome, 23.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Arvamus majandus- ja rahaliidu seaduse muudatuste kohta sätete osas, mis puudutavad Central Bank of Ireland [Iiri keskpanga] poolt müntide emiteerimisest saadud netotulu kandmist Iiri riigikassasse (CON/2002/7), Iirimaa, 1.2.2002.
 183. Arvamus Prantsuse frankides denomineeritud pangatähtede ja müntide seadusliku maksevahendi staatuse tühistamise kohta (CON/2002/6), Prantsusmaa, 24.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Arvamus rahapesu tõkestamise seaduse muudatuste kohta, mis puudutavad terrorismi rahastamist (CON/2002/4), Taani, 18.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Arvamus krediidiasutuste seaduses tehtavate muudatuste kohta, mis puudutavad elektronraha (CON/2002/1), Soome, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Arvamus Oesterreichische Nationalbank [Austria keskpank] põhikirja muutmise kohta (CON/2001/40), Austria, 20.12.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Arvamus välisvaluuta õiguslikku regulatsiooni puudutava õigusmuudatuse kohta  (CON/2001/39), Portugal, 14.12.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Arvamus advokaatide tasu seaduse muutmise seaduse kohta (CON/2001/37), Austria, 16.11.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Arvamus Nõukogu otsuse kohta, millega luuakse koolituse, töötajate vahetuse ja abi programm, mille eesmärgiks on euro kaitsmine võltsimise vastu (CON/2001/31), EÜT C 293, 19.10.2001, lk 3.
 190. Arvamus kohtulõivude muutmise kohta (CON/2001/29), Austria, 28.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Arvamus 27. juuli 1998 otsuse, mis puudutab De Nederlandsche Bank [Hollandi keskpanga] poolt pangatähtede vahetamist, käibeltkõrvaldamist ja tühistamist ning selle kohta avalikkusele edastatavat informatsiooni, muutmise kohta (CON/2001/26), Madalmaad, 19.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Arvamus määruse kohta, mis käsitleb euro käibelevõtmise ja kaitse erimeetmeid  (CON/2001/22), Itaalia, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Arvamus seaduse kohta, mis reguleerib euro pangatähtede ja müntide ringlust ja muid sellega seotud küsimusi (CON/2001/21), Kreeka, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Arvamus frangis vääringustatud pangatähtede märgistamise määruse kohta (CON/2001/20), Prantsusmaa, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Arvamus kriminaalseaduse muudatuste kohta (CON/2001/19), Austria, 24.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Arvamus rahvusvaheline rahavõltsimise vastu võitlemise konventsiooni ja selle protokolli heakskiitmise seaduse ning teatavate karistusseaduse ja kriminaalmenetluse koodeksi sätete muudatuste kohta (CON/2001/16), Luksemburg, 28.6.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Arvamus seaduse kohta, mis reguleerib ringluses oleva sularaha eurodeks väljavahetamist (CON/2001/15), Belgia, 26.6.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Arvamus korralduse kohta, mis reguleerib euro pangatähtede ja müntide kasutuselevõtmisele eelnevat jaotamist (CON/2001/14), Hispaania, 18.6.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Arvamus seaduse kohta, mis sätestab lisameetmed euro kasutuselevõtmiseks (CON/2001/9), Austria, 17.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Arvamus määruse kohta, mis reguleerib euro sularahale üleminekut 2002. aastal ning millega muudetakse teatavaid teisi õigusakte (CON/2001/7), Luksemburg, 26.4.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Arvamus 2001. aasta eurole ülemineku (määrade) seaduse teatavate sätete kohta (CON/2001/5), Iirimaa, 20.4.2001.
 202. Arvamus euro ja eskuudo pangatähtede ja müntide üheaegse ringluse ning Banco de Portugal [Portugali keskpanga] põhikirja muutmise kohta (CON/2001/1), Portugal, 26.1.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Arvamus müntimisseaduse kohta (seoses euro müntide kasutuselevõtmisega) (CON/2000/29), Madalmaad, 19.12.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Arvamus täiendavate meetmete ja kehtivate õigusaktide muudatuste kohta, mis puudutavad euro kasutuselevõtmist seoses kooperatiividega (CON/2000/25), Austria, 26.10.2000.
 205. Arvamus euro kasutuselevõtmise kohta (CON/2000/22), Hispaania, 5.10.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 206. Arvamus täiendavate meetmete kohta, mis puudutavad Nõukogu määruste (EÜ) nr 1103/97, 974/98 ja 2866/98 asjakohaste sätete rakendamist seoses euro kasutuselevõtmisega (CON/2000/21), Kreeka, 1.9.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Arvamus euro kaitsmise kohta võltsimise vastu (CON/2000/20), EÜT C 19, 20.1.2001, lk 18.
 208. Arvamus euro kasutuselevõtmise kohta Saint-Pierre ja Miquelon ja Mayotte’is (CON/2000/19), Prantsusmaa, 18.10.2000.
 209. Arvamus 1 DEM vääringus kuldmündi väljalaskmise ja Raha Stabiilsuse Fondi asutamise kohta (CON/2000/17), Saksamaa, 28.8.2000.
 210. Arvamus euro pangatähtede ja müntide võltsimise kohta (CON/2000/16), Iirimaa, 28.8.2000.
 211. Arvamus vääringu valdkonna meetmete vastuvõtmise viisi kohta (euro seadus) seoses euro pangatähtede ja müntide emiteerimisega, 1988. aasta müntimisseaduse ja Oesterreichische Nationalbank [Austria keskpanga] põhikirja muutmise viisi kohta  (CON/2000/14), Austria, 28.6.2000.
 212. Arvamus 1998. aasta majandus- ja rahaliidu seaduse alusel antud mmääruste kohta (CON/2000/13), Iirimaa, 7.6.2000.
 213. Arvamus seoses nõukogu määrustega Kreeka kohta (CON/2000/12), EÜT C 177, 27.6.2000, lk 11.
 214. Arvamus elektroonilise kaubanduse kohta (CON/2000/11), Luksemburg, 12.7.2000.
 215. Arvamus Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) põhikirja ja ülesannete kohta (CON/1999/20), Prantsusmaa, 17.2.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 216. Arvamus seaduse kohta, mis annab Banco de Portugalile [Portugali keskpangale] õiguse (i) valmistada ja trükkida paberraha ja teisi dokumente; (ii) levitada pangatähti ja (iii) pakkuda eelnimetatud toimingutega seotud teenuseid (CON/1999/14), Portugal, 24.9.1999.
 217. Arvamus autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse kohta (CON/1999/12), Iirimaa, 15.9.1999.
 218. Arvamus euro kasutuselevõtmise kohta (CON/1999/10), Saksamaa, 3.9.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Arvamus müntide valmistamise ja väljalaskmise kohta (CON/1999/3), Itaalia, 30.4.1999.
 220. Arvamus õigusmuudatuste kohta, mis puudutavad euro kasutuselevõtmist (CON/1999/2), Itaalia, 21.4.1999.
 221. Arvamus Prantsusmaa ülemere territooriumite Mayotte, Saint-Pierre ja Miquelon rahalise korralduse kohta (CON/1998/64), EÜT C 127, 7.5.1999, lk 5.
 222. Arvamus ühenduse rahaliste suhete kohta Monaco Vürstiriigi, San Marino Vabariigi ja Püha Tooliga (CON/1998/63), EÜT C 127, 7.5.1999, lk 4.
 223. Arvamus euro ja eurole üleminevate liikmesriikide valuutade vahetuskursside kohta (CON/1998/61), EÜT C 412, 31.12.1998, lk 1.
 224. Arvamus baasintresside ja viiteintresside kohta (CON/1998/59), Austria, 16.12.1998.
 225. Arvamus Cabo Verde eskuudo vahetuskursiga seotud küsimuste kohta (CON/1998/57), EÜT C 200, 15.7.1999, lk 7.
 226. Arvamus äriühingute kapitali eurodesse ümberarvestamise ja ümardamise kohta. (CON/1998/48), Luksemburg, 20.10.1998.
 227. Arvamus euro müntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (CON/1998/44), EÜT C 77, 20.3.1999, lk 8.
 228. Arvamus lepingutes viidatud Amsterdami pankadevahelise laenuintressi (AIBOR) ning muude viiteintresside asendamise ning 1995. aasta väärtpaberitega kauplemise järelevalve seaduse muutmise kohta (CON/1998/42), Madalmaad, 16.10.1998.
 229. Arvamus vahetuskursiga seotud küsimustes, mis puudutavad CFA franki ja Komooride franki (CON/1998/37), EÜT C 200, 15.7.1999, lk 6.
 230. Arvamus euro kasutuselevõtmise kohta (CON/1998/36), Portugal, 7.8.1998.
 231. Arvamus ülemineku määruse kohta seoses Frankfurdi pankadevahelise laenuintressiga (FIBOR) (CON/1998/32), Saksamaa, 22.6.1998.
 232. Arvamus euro kasutuselevõtmise kohta (CON/1998/31), Hispaania, 21.7.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 233. Arvamus euro kasutuselevõtmise kohta (CON/1998/23), Itaalia, 4.6.1998.
 234. EKP asutati 1. juunil 1998 ja ta võttis EMI-lt üle nõuandva funktsiooni.
 235. Arvamus euro kasutuselevõtu kohta (CON/1998/19), Madalmaad, 17.4.1998.
 236. Arvamus euro kasutuselevõtu kohta (CON/1998/18), Iirimaa, 8.5.1998.
 237. Arvamus Banque de France [Prantsusmaa keskpanga] põhikirja kohta (CON/1998/12), Prantsusmaa, 13.3.1998.
 238. Arvamus euro kasutuselevõtu kohta (CON/1998/11), Portugal, 6.4.1998.
 239. Arvamus, mis käsitleb raha emiteerimist ja käibelelaskmist ülemere territooriumidel Mayotte, Saint-Pierre ja Miquelon ning maksesüsteemide ja väärtpaberite arveldussüsteemide kaitset (CON/1998/9), Prantsusmaa, 19.2.1998.
 240. Arvamus euro kasutuselevõtu kohta (CON/1998/8), Belgia, 17.4.1998.
 241. Arvamus Suomen Pankki [Soome keskpanga] põhikirja kohta (CON/1998/6), Soome, 12.2.1998.
 242. Arvamus euro kasutuselevõtu kohta (CON/1998/2), Austria, 13.2.1998.
 243. Arvamus euro kasutuselevõtu kohta (CON/1998/1), Austria, 13.2.1998.
 244. Arvamus Oesterreichische Nationalbank [Austria keskpanga] põhikirja ja seonduvate õigusaktide kohta (CON/1997/30), Austria, 15.12.1997.
 245. Arvamus euro kasutuselevõtu kohta (CON/1997/24), Saksamaa, 16.12.1997.
 246. Arvamus Iirimaa keskpanga põhikirja kohta (CON/1997/20), Iirimaa, 29.10.1997.
 247. Arvamus euro kasutuselevõtu kohta (CON/1997/17), Itaalia, 9.9.1997.
 248. Arvamus euro müntide nominaalväärtuste ja tehniliste omaduste kohta (CON/1997/13), 24.7.1997.
 249. Arvamus ühise euro vahetuskursi korralduse ja erinevate seaduste muutmise kohta (CON/1997/12), Madalmaad, 25.7.1997.
 250. Arvamus finantssüsteemi rahapesuks kasutamise tõkestamise kohta  (CON/1997/4), Belgia, 10.7.1997.
 251. Arvamus euro kasutuselevõtu kohta (CON/1996/13), EÜT C 205, 5.7.1997, lk 18.
 252. Arvamus vääringuseaduse kohta (CON/1995/16), Soome, 11.12.1995.
 253. Arvamus rahalise finantseerimise kohta (CON/1995/14), Luksemburg, 5.10.1995.
 254. Arvamus eküü mõiste kohta (CON/1994/4), 13.9.1994.
 255. Arvamus Luksemburgi Suurhertsogiriigi monetaarstaatuse kohta (CON/1994/1), Luksemburg, 12.4.1994.