Relaterede ECB-udtalelser

 1. Udtalelse om BNB's sanktionsbeføjelser inden for tæt samarbejde og den officielle valutakurs på den bulgarske lev (CON/2020/5), Bulgarien, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Udtalelse om begrænsninger for kontantbetalinger (CON/2019/46), Nederlandene, 30.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Udtalelse om kravet til vise kreditinstitutter og filialer om at tilbyde kontanttjenester (CON/2019/41), Sverige, 26.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Udtalelse om skattemæssige hindringer for anvendelsen af kontanter (CON/2019/39), Grækenland, 20.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Udtalelse om beskyttelse af euroen mod falskmøntneri og om autentificering af euromønter (CON/2019/33), Luxembourg, 23.9.2019.
 6. Udtalelse om et forbud mod anvendelse af 500-eurosedler og visse ændringer af lovgivning om bekæmpelse af hvidvask af penge (CON/2019/05), Danmark, 12.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 7. Udtalelse om begrænsninger for kontantbetalinger (CON/2019/04), Spanien, 1.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Udtalelse om Central Bank of Maltas tilsyn med kreditreferencebureauer og overvågning af betalingstjenester (CON/2019/02), Malta, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Udtalelse om revisionen af finsk lovgivning vedrørende beredskabspligten, som finder anvendelse på den finansielle sektor (CON/2018/46), Finland, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Udtalelse om nye afrundingsregler for betalinger foretaget i euro (CON/2018/41), Belgien, 4.9.2018.
 11. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (herefter »Pericles IV-programmet«) (CON/2018/35), EUT C 378 af 16.8.2018, s. 2.Læs mere
 12. Udtalelse om identificeringen af og tilsynet med kritiske infrastrukturer med henblik på informationsteknologisk sikkerhed (CON/2018/22), Estland, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Udtalelse om begrænsninger for kontante betalinger (CON/2017/40), Cypern, 6.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Udtalelse om udpegelsen af Central Bank of Cyprus som informationsmyndighed og tilføjelsen af den relevante undtagelse til kravet om bankhemmelighed (CON/2017/32), Cypern, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Udtalelse om begrænsning af kontantbetalinger (CON/2017/27), Bulgarien, 11.7.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Udtalelse om begræsning af kontantbetalinger (CON/2017/20), Belgien, 30.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 17. Udtalelse om begrænsninger for kontantbetalinger (CON/2017/18), Portugal, 22.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Udtalelse om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8), Danmark, 21.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 19. Udtalelse om Česká národní bankas beføjelser til at udføre finansielle markedstransaktioner (CON/2016/60), Den Tjekkiske Republik, 15.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Udtalelse om overførslen af offentlige opgaver vedrørende mønter til De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Nederlandene, 5.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. please translate (CON/2016/36), Polen, 11.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Udtalelse om kontrol af eurosedlers ægthed og kvalitet og om eurosedler i omløb (CON/2016/25), Italien, 20.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Udtalelse om betalingstjenester (CON/2016/19), Bulgarien, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Udtalelse om Banque de Frances erhvervelse af ejendomsretten til Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer (CON/2016/14), Frankrig, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Udtalelse om obligatoriske krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer  (CON/2016/13), Rumænien, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Udtalelse om beskyttelse af Münze Österreichs forpligtelse til at tage mønter tilbage (CON/2016/4), Østrig, 25.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Udtalelse om tilsyn med kontanthåndterende virksomheders aktiviteter og pålæggelse af administrative foranstaltninger og sanktioner (CON/2016/2), Litauen, 20.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Udtalelse om stempelafgift på hævning af kontanter fra bankautomater (CON/2015/55), Irland, 10.12.2015.
 29. Udtalelse om produktionen af eurosedler (CON/2015/51), Portugal, 23.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Udtalelse om beskyttelse mod falskmøntneri og bevarelse af kvaliteten af kontanter i omløb (CON/2015/50), Belgien, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 31. Udtalelse om overvågning af den smidige afvikling af betalingstrafikken ('betalingsverkeer')  (CON/2015/49), Nederlandene, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Udtalelse om konvertering af lån i schweizerfranc (CON/2015/32), Kroatien, 18.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Udtalelse om sedler og mønter i omløb (CON/2015/29), Den Tjekkiske Republik, 28.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Udtalelse om genopretning og afvikling på det finansielle marked (CON/2015/22), Den Tjekkiske Republik, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Udtalelse om forbrugerbeskyttelse på det finansielle marked (CON/2015/21), Slovakiet, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Udtalelse om de retlige rammer for Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Polen, 10.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Udtalelse om finansiel gennemsigtighed, betalingstjenester og elekroniske penge (CON/2014/74), Danmark, 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 38. Udtalelse om kontrol af eurosedler og -mønters ægthed og kvalitet og om recirkulering af eurosedler og -mønter (CON/2014/65), Litauen, 29.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Udtalelse om omskrivningen af virksomheders kapital og værdipapirer (CON/2014/63), Litauen, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Udtalelse om kompetencen til at udstede mønter (CON/2014/56), Cypern, 16.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Udtalelse om gengivelse af euro- og forintsedler og -mønter i Ungarn (CON/2014/55), Ungarn, 11.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Udtalelse om et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse af euroen i Litauen og om et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2866/98 vedrørende omregningskursen til euroen i Litauen  (CON/2014/50), EUT C 244 af 26.7.2014, s. 1.
 43. Udtalelse om behandling og distribution af sedler og mønter samt beskyttelse af disse mod falskmøntneri i Ungarn (CON/2014/48), Ungarn, 1.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Udtalelse om begrænsning i adgangen til at foretage kontantbetaling  (CON/2014/37), Rumænien, 22.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Udtalelse om ophøret af visse sedler og mønter som lovligt betalingsmiddel (CON/2014/32), Sverige, 5.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Udtalelse om operatører der udøver valutaveksling (CON/2014/27), Litauen, 16.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Udtalelse om overvågningen af kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro (CON/2014/20), Rumænien, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Udtalelse om indførelsen af euro i Litauen (CON/2014/14), Litauen, 12.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Udtalelse om konti til dematerialiserede værdipapirer, der er denomineret i udenlandsk valuta (CON/2014/13), Belgien, 12.2.2014.
 50. Udtalelse om afrunding af betalinger denomineret i euro (CON/2014/6), Belgien, 23.1.2014.
 51. Udtalelse om begrænsning i adgangen til at foretage kontantbetaling (CON/2014/4), Litauen, 17.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Udtalelse om håndtering og distribution af pengesedler og disses beskyttelse mod falskmøntneri i Ungarn (CON/2013/89), Ungarn, 17.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Udtalelse om betalingsmidler og betalingssystemer (CON/2013/84), Frankrig, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Udtalelse om håndtering og recirkulering af eurosedler og -mønter (CON/2013/65), Letland, 21.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Udtalelse om principper og procedurer for ombytning af sedler og mønter (CON/2013/64), Polen, 20.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Udtalelse om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse af euroen i Letland og om et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2866/98 vedrørende omregningskursen til euroen i Letland  (CON/2013/48), EUT C 204 af 18.7.2013, s. 1.Læs mere
 57. Udtalelse om behandlingen af eurosedler, der er blevet neutraliserede af tyverisikringsudstyr (CON/2013/43), Belgien, 12.6.2013.
 58. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig beskyttelse af euroen og andre valutaer mod forfalskning og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2000/383/RIA  (CON/2013/37), EUT C 179 af 25.6.2013, s. 9.Læs mere
 59. Udtalelse om et forslag til Rådets forordning om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (CON/2013/35), EUT C 176 af 21.6.2013, s. 11.Læs mere
 60. Udtalelse om styrkelse af Banca Naţională a României’s institutionelle rolle og uafhængighed (CON/2013/31), Rumænien, 7.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Udtalelse om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (CON/2013/24), Malta, 5.4.2013.
 62. Udtalelse om begrænsning i adgangen til at foretage kontantbetalinger (CON/2013/18), Belgien, 18.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 63. Udtalelse om begrænsninger i adgangen til at foretage kontantbetalinger i forbindelse med udbetaling af løn (CON/2013/11), Finland, 8.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Udtalelse om begrænsning i adgangen til at foretage kontant betaling (CON/2013/9), Danmark, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 65. Udtalelse om indførelse af euroen (CON/2012/97), Letland, 27.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Udtalelse om skrivemåden for den fælles valuta (CON/2012/87), Letland, 13.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Udtalelse om begrænsning i adgangen til at foretage kontant betaling (CON/2012/83), Slovakiet, 31.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Udtalelse om kontrol af kontanter (CON/2012/82), Tyskland, 30.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Udtalelse om forberedelserne og de nødvendige lovændringer i forbindelse med indførelsen af euroen (CON/2012/73), Letland, 2.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Udtalelse om visse gamle sedlers ophør som lovligt betalingsmiddel  (CON/2012/54), Sverige, 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Udtalelse om beskyttelse mod falskmøntneri og kvaliteten af kontantomsætningen (CON/2012/34), Tyskland, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering af et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (»Pericles 2020«-programmet) (CON/2012/17), EUT C 137 af 12.5.2012, s. 7.Læs mere
 73. Udtalelse om beskyttelse af euroen mod falskmøntneri og om autentificering af euromønter (CON/2012/15), Grækenland, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Udtalelse om en garantiordning for italienske bankers passiver og om omvekslingen af lirasedler (CON/2012/4), Italien, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Udtalelse om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter, der er uegnede til at være i omløb, og pålæggelse af administrative foranstaltninger og sanktioner (CON/2011/105), Malta, 9.12.2011.
 76. Udtalelse om beskyttelse mod falskmønteri og om bevarelse af kvaliteten af kontanter i omløb  (CON/2011/94), Italien, 18.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Udtalelse om beskyttelse mod falskmønteri og om bevarelse af kvaliteten af kontanter i omløb  (CON/2011/92), Tyskland, 11.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Udtalelse om sanktioner der vedrører beskyttelsen af euroen mod falskmønteri  (CON/2011/78), Slovenien, 7.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Udtalelse om et forslag til forordning om udstedelse af euromønter og om et forslag til forordning om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb, CON/2011/65 (CON/2011/65), EUT C 273 af 16.9.2011, s. 2.
 80. Udtalelse om beskyttelse mod falskmøntneri og om sikringen af kvaliteten af kontantomløbet (CON/2011/64), Belgien, 18.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 81. Udtalelse om recirkulering af kontanter og beskyttelse af nationale og fremmede betalingsmidler mod falskmøntneri  (CON/2011/59), Ungarn, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Udtalelse om et forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og indgåelse af en monetær aftale mellem Den Europæiske Union og den franske republik om bibeholdelse af euroen på Saint-Barthélemy efter ændringen af øens status i forhold til Den Europæiske Union  (CON/2011/56), EUT C 213 af 20.7.2011, s. 21.Læs mere
 83. Udtalelse om seddel- og møntomløbet  (CON/2011/51), Den Tjekkiske Republik, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. ECB's udtalelse af 11. marts 2011 om en henstilling med henblik på Rådets afgørelse om arrangementer for forhandling af en monetær aftale med Den Franske Republik, som handler på vegne af det franske oversøiske område Saint-Barthélemy (CON/2011/22), EUT C 213 af 20.7.2011, s. 16.
 85. Udtalelse om recirkulering af eurosedler (CON/2011/19), Frankrig, 7.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Udtalelse om et forslag til Rådets forordning om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (kodifikation) (CON/2011/18), EUT C 114 af 12.4.2011, s. 1.Læs mere
 87. Udtalelse om ændringer til lovgivningen om endelig afregning og aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (CON/2011/14), Litauen, 24.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Udtalelse om en henstilling med henblik på Rådets afgørelse om arrangementer for genforhandling af den monetære aftale med Fyrstendømmet Monaco (CON/2011/8), EUT C 60 af 25.2.2011, s. 1.
 89. Udtalelse om godheds- og ægthedskontrol samt recirkulering af eurosedler  (CON/2010/90), Malta, 13.12.2010.
 90. Udtalelse om nogle nye bestemmelser om kontantomløbet  (CON/2010/89), Slovakiet, 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Udtalelse om kontrol af eurosedler for egnethed, ægthed og recirkulerbarhed og om sanktioner for undladelse af at beskytte eurosedler og -mønter mod falskmøntneri (CON/2010/87), Grækenland, 6.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Udtalelse om begrænsning for kontantbetalinger (CON/2010/79), Bulgarien, 10.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Udtalelse om ændring af lovgivning om finansiel sikkerhedsstillelse fsv. angår fordringer (CON/2010/78), Luxembourg, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Udtalelse om to forslag til forordninger om erhvervsmæssig grænseoverskridende landevejstransport af eurokontanter mellem medlemsstaterne i euroområdet (CON/2010/72), EUT C 278 af 15.10.2010, s. 1.
 95. Udtalelse om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse af euroen i Estland og om et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2866/98 vedrørende omregningskursen til euroen i Estland (CON/2010/52), EUT C 190 af 14.7.2010, s. 1.
 96. Udtalelse om statistik, grænseoverskridende kontantbetalinger og beføjelser for Българска народна банка (Bulgarian National Bank)  (CON/2010/43), Bulgarien, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Udtalelse om nye mønt- og seddelpålydender (CON/2010/38), Sverige, 7.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Udtalelse om forberedelser til indførelse af euroen (CON/2010/16), Estland, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Udtalelse om gengivelse af forint- og eurosedler og af forint- og euromønter  (CON/2010/1), Ungarn, 5.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Udtalelse om forslag til Rådets forordning om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter, der er uegnede til at være i omløb  (CON/2009/95), EUT C 284 af 25.11.2009, s. 6.Læs mere
 101. Udtalelse om henstillinger med henblik på Rådets beslutninger om Det Europæiske Fællesskabs holdning til genforhandlingen af den monetære aftale med Vatikanstaten og om Det Europæiske Fællesskabs holdning til genforhandlingen af den monetære aftale med Republikken San Marino  (CON/2009/91), EUT C 284 af 25.11.2009, s. 1.Læs mere
 102. Udtalelse om forlængelse af fristen for indlevering af visse pengesedler til ombytning (CON/2009/87), Ungarn, 29.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Udtalelse om forslag til Rådets forordning om indførelse af euroen (kodificeret udgave) (CON/2009/76), EUT C 246 af 14.10.2009, s. 1.
 104. Udtalelse om fremgangsmåden for ændring af den officielle kurs for litas (CON/2009/61), Litauen, 20.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Udtalelse om seddel- og møntomløbet (CON/2009/52), Den Tjekkiske Republik, 18.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Udtalelse om ophør af den mindste møntenhed som lovligt betalingsmiddel og ændringer af afrundingsreglerne (CON/2009/8), Sverige, 4.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Udtalelse om håndtering og fordeling af sedler og mønter og tekniske foranstaltninger til at forhindre falskmøntneri  (CON/2008/90), Ungarn, 22.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Udtalelse om seddel- og møntomløb (CON/2008/86), Slovakiet, 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Udtalelse om tilpasning af statutterne for Magyar Nemzeti Bank til fællesskabslovgivningen (CON/2008/83), Ungarn, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Udtalelse om udskiftning af euromønter og tyske erindringsmønter (CON/2008/49), Tyskland, 16.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Udtalelse om ombytning og indragelse af sedler og mønter (CON/2008/47), Sverige, 9.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Udtalelse om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter (CON/2008/45), EUT C 283 af 7.11.2008, s. 1.Læs mere
 113. Udtalelse om yderligere særlige tekniske regler om indførelse af euroen  (CON/2008/40), Slovakiet, 2.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Udtalelse om den retlige ramme for recirkulering af eurosedler i kreditinstitutter og hos andre, som erhvervsmæssigt håndterer kontanter  (CON/2008/38), Malta, 27.8.2008.
 115. Udtalelse om lovgivning om sedler og mønter (CON/2008/36), Letland, 5.8.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Udtalelse om afskaffelse af 25-øremønten som gyldigt betalingsmiddel (CON/2008/35), Danmark, 4.8.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 117. Udtalelse om indførsel af euroen i Slovakiet og om omregningskurssen mellem euro og den slovakiske koruna (CON/2008/28), EUT C 180 af 17.7.2008, s. 1.Læs mere
 118. Udtalelse om dobbelt prisskiltning og afrundingsregler inden for arbejdsmarkedssektoren og den sociale sektor (CON/2008/27), Slovakiet, 1.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Udtalelse om reglerne om ombytning af beskadigede sedler og mønter (CON/2008/26), Polen, 16.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Udtalelse om dobbelt skiltning med beløb inden for sektoren for pengespil (CON/2008/25), Slovakiet, 12.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Udtalelse om lovgivning om dobbelt prismærkning inden for bank-, kapitalmarkeds-, forsikrings- og pensionsopsparingssektorerne og afrundingsregler vedrørende visse typer af værdipapirer  (CON/2008/23), Slovakiet, 30.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Udtalelse om lov om Česká národní banka (CON/2008/21), Den Tjekkiske Republik, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Udtalelse om konsekvenserne for Saint-Martin's og Saint-Barthélemy's pengepolitiske system som følge af ændringen i deres status under fransk lov (CON/2008/8), Frankrig, 14.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Udtalelse om tysk lovgivning om mønter (CON/2008/3), Tyskland, 9.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Udtalelse om kontrollen med gengivelse af eurosedler og -mønter på Cypern (CON/2008/1), Cypern, 4.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Udtalelse om retsgrundlaget som forberedelse til indførelse af euroen (CON/2007/43), Slovakiet, 19.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Udtalelse om tilladelse til transport af falske mønter og sedler mellem kompetente nationale myndigheder og Den Europæiske Unions institutioner og organer med henblik på afsløring af falskmøntneri  (CON/2007/42), EUT C 27 af 31.1.2008, s. 1.Læs mere
 128. Udtalelse om rækkevidden af beskyttelsen af lovlige betalingsmidler mod falskmøntneri og andre ulovligheder  (CON/2007/39), Cypern, 30.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Udtalelse om sortering og pakning af sedler og mønter (CON/2007/28), Polen, 25.9.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Udtalelse om indførsel af euroen i Cypern og i Malta og om omregningskursen mellem euroen og cypriotiske pund og maltesiske lira (CON/2007/19), EUT C 160 af 13.7.2007, s. 1.Læs mere
 131. Udtalelse om udstedelse af erindringsmønter og euromønter til samlerbrug (CON/2007/5), Slovenien, 21.2.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Udtalelse om det retlige grundlag for indførelse af euroen og en smidig overgang (CON/2007/1), Cypern, 15.1.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Udtalelse om oprettelse af et rammesystem for afsløring af falskmøntneri og for kvalitetssortering af pengesedler  (CON/2006/62), Portugal, 29.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Udtalelse om ægthedsprøvning af euromønter og behandlingen af euromønter, som er uegnede til recirkulering (CON/2006/61), Portugal, 20.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Udtalelse om tilpasning af statutterne for Magyar Nemzeti Bank til Fællesskabslovningen  (CON/2006/55), Ungarn, 6.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Udtalelse om gengivelse af pengesedler, mønter og pengesymboler  (CON/2006/45), Den Tjekkiske Republik, 28.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Udtalelse om retgrundlaget for overgang til euro og forhåndsudsendelse og videreforsendelse  (CON/2006/43), Slovenien, 25.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Udtalelse om omregningskursen mellem euroen og den slovenske tolar og om andre foranstaltninger, som er nødvendige for indførelse af euroen i Slovenien (CON/2006/36), EUT C 163 af 14.7.2006, s. 10.Læs mere
 139. Udtalelse om ændring og forlængelse af handlingsprogrammet for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet)  (CON/2006/35), EUT C 163 af 14.7.2006, s. 7.Læs mere
 140. Udtalelse om Sveriges Riksbanks forskrifter for udlevering og returnering af kontanter (CON/2006/30), Sverige, 12.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Udtalelse om indførelse af euroen (CON/2006/29), Slovenien, 12.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Udtalelse om denominering af kapital og aktier i aktieselskaber og indførelse af no par value-aktier i forbindelse med overgangen til euro  (CON/2006/28), Estland, 9.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Udtalelse om kodificering af forskellig lovgivning om udstedelse, prægning og markedsføring af mønter og om at sætte mønter i omløb (CON/2006/22), Portugal, 28.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Udtalelse om ændring af statutterne for Banka Slovenije som forberedelse til indførelse af euroen (CON/2006/17), Slovenien, 13.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Udtalelse om det retlige grundlag for indførelse af euroen (CON/2006/10), Malta, 23.2.2006.
 146. Udtalelse om beskyttelse af forint og eurosedler og -mønter mod ulovlig eller ikke-tilladt gengivelse (CON/2006/2), Ungarn, 6.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Udtalelse om ændring af statutterne for Lietuvos bankas som forberedelse til indførelse af euroen (CON/2005/60), Litauen, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Udtalelse om ændring af statutterne for Eesti Pank som forberedelse til indførelse af euroen (CON/2005/59), Estland, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Udtalelse om denominering af kapitalen i aktieselskaber og selskaber med begrænset ansvar og indførelse af no par value-aktier i forbindelse med overgangen til euro (CON/2005/57), Slovenien, 16.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Udtalelse om ordningen for indførelse af euroen i de medlemsstater, som endnu ikke har indført euroen. (CON/2005/51), EUT C 316 af 13.12.2005, s. 25.Læs mere
 151. Udtalelse om Sveriges Riksbanks rentekompensation til foretagender, som adskiller og opbevarer kontanter  (CON/2005/48), Sverige, 18.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Udtalelse om Národná banka Slovenskas undtagelse fra strafansvar for juridiske personer  (CON/2005/47), Slovakiet, 16.11.2005.
 153. Udtalelse om ændring af retsgrundlaget vedrørende valutabestemmelser (CON/2005/44), Polen, 4.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Udtalelse om Lietuvos bankas’ ret til at udstede sedler og mønter ved indførelse af euroen og om centralbankchefens personlige uafhængighed  (CON/2005/38), Litauen, 26.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Udtalelse om Národná banka Slovenskas opgave i forbindelse med integreret tilsyn med hele det finansielle marked og ændringer af Národná banka Slovenskas statut (CON/2005/26), Slovakiet, 4.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Udtalelse om ændring og forlængelse af handlingsprogrammet for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet) (CON/2005/22), EUT C 161 af 1.7.2005, s. 11.Læs mere
 157. Udtalelse om det retlige grundlag for indførelse af euroen (CON/2005/21), Litauen, 14.6.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Udtalelse om tekniske opgaver og andre forpligtelser i forbindelse med beskyttelse af lovlige betalingsmidler mod falskmøntneri (CON/2005/19), Ungarn, 7.6.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Udtalelse om fordelingen af omkostningerne ved driften af et betalingskortsystem mellem pengeinstitutterne, forbrugerne og forretningerne (CON/2005/15), Danmark, 31.5.2005.Læs mere
 160. Udtalelse om håndtering og distribution af kontanter (CON/2005/3), Ungarn, 9.2.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Udtalelse om en skat på valutatransaktioner  (CON/2004/34), Belgien, 4.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Udtalelse om åbning af forhandlinger med Andorra om en aftale vedrørende monetære relationer (CON/2004/32), EUT C 256 af 16.10.2004, s. 9.Læs mere
 163. Udtalelse om visse forhold vedrørende seddel- og møntomløbet (CON/2004/28), Sverige, 31.8.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Udtalelse om gamle pengesedler og mønter, som ophører med at være lovligt betaligsmiddel.  (CON/2004/17), Sverige, 17.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Udtalelse om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter (CON/2004/13), EUT C 134 af 12.5.2004, s. 11.Læs mere
 166. Udtalelse om en aftale om de monetære relationer med Andorra (CON/2004/12), EUT C 88 af 8.4.2004, s. 18.Læs mere
 167. Udtalelse om omregningskurserne mellem euroen og valutaerne i de medlemsstater, der indfører euroen (CON/2004/10), EUT C 88 af 8.4.2004, s. 20.Læs mere
 168. om det retlige grundlag for recirkulering af eurosedler og mønter (CON/2004/8), Frankrig, 16.3.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Udtalelse om statutten for Banco de Portugal (CON/2003/29), Portugal, 18.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Udtalelse om ændring af loven til forhindring af brug af det finansielle system til hvidvaskning af penge samt af andre love (CON/2003/25), Belgien, 25.11.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Udtalelse om henstilling om ændring af den monetære konvention mellem Den Italienske Republik, på vegne af Det Europæiske Fællesskab, og Pavestolen, på vegne af Vatikanstaten (CON/2003/18), EUT C 212 af 6.9.2003, s. 10.Læs mere
 172. Udtalelse om analyse og samarbejde i forbindelse med falske mønter (CON/2003/16), EUT C 202 af 27.8.2003, s. 31.Læs mere
 173. Udtalelse om bestemmelse i Finansloven 2003 vedrørende sedler og mønter (CON/2002/31), Italien, 13.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Udtalelse om eurosedlers retlige beskyttelse (CON/2002/26), Grækenland, 10.10.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Udtalelse om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge. (CON/2002/24), Belgien, 30.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Udtalelse om forordning om udpegning af kompetente nationale myndigheder i forbindelse med forfalskning. (CON/2002/17), Luxembourg, 7.6.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Udtalelse om afrunding til nærmeste fem cent af eurobetalinger foretaget med bankkort eller andre betalingskort (CON/2002/15), Finland, 30.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Udtalelse om det finske finansministeriums bemyndigelse til at udstede erindringsmønter med status som lovligt betalingsmiddel i Finland (CON/2002/12), Finland, 23.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Udtalelse om ændring af lov om Den Økonomiske og Monetære Union vedrørende klassificering af Central Bank of Irelands betalinger til staten som nettoindkomst fra møntudstedelse. (CON/2002/7), Irland, 1.2.2002.
 180. Udtalelse om ophævelse af status som lovligt betalingsmiddel for sedler og mønter udstedt i franc (CON/2002/6), Frankrig, 24.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Udtalelse om ændring af lov om hvidvaskning af penge, i indsats mod finansiering af terrorisme (CON/2002/4), Danmark, 18.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 182. Udtalelse om ændring af lov om kreditinstitutter, så den omfatter elektroniske penge. (CON/2002/1), Finland, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Udtalelse om lov om ændring af statutten for Oesterreichische Nationalbank  (CON/2001/40), Østrig, 20.12.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Udtalelse om lovdekret vedrørende ændring af lovgivning om valuta (CON/2001/39), Portugal, 14.12.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Udtalelse om lov om ændring af lov om advokaters salær (CON/2001/37), Østrig, 16.11.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Udtalelse om Rådets afgørelse om etablering af et handlingsprogram for uddannelse, udveksling og bistand med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet) (CON/2001/31), EFT C 293 af 19.10.2001, s. 3.Læs mere
 187. Udtalelse om lov om ændring af retsgebyrer (CON/2001/29), Østrig, 28.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Udtalelse om ændring af beslutning af 27. juli 1998 om fastsættelse af bestemmelser om De Nederlandsche Banks omveksling, inddragelse og annullering af pengesedler og offentliggørelsen af meddelse herom (CON/2001/26), Nederlandene, 19.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Udtalelse om lovdekret vedrørende hasteforanstaltninger i forbindelse med indførelse og beskyttelse af euroen  (CON/2001/22), Italien, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Udtalelse om lov om omløb af eurosedler og -mønter og andre forhold i forbindelse hermed (CON/2001/21), Grækenland, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Udtalelse om dekret om mærkning af pengesedler udstedt i franc (CON/2001/20), Frankrig, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Udtalelse om lov til ændring af den østrigske straffelov (CON/2001/19), Østrig, 24.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Udtalelse om lov om godkendelse af den internationale konvention om bekæmpelse af falskmøntneri samt tilhørende protokol. Desuden ændring af visse bestemmelser i straffeloven og strafferetsplejeloven (CON/2001/16), Luxembourg, 28.6.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Udtalelse om lov om overgangen til eurosedler og -mønter i Belgien (CON/2001/15), Belgien, 26.6.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Udtalelse om bekendtgørelse om forhåndsdistribution af eurosedler og -mønter (CON/2001/14), Spanien, 18.6.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Udtalelse om lov indeholdende supplerende foranstaltninger i forbindelse med indførelsen af euroen  (CON/2001/9), Østrig, 17.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Udtalelse om forordning om overgangen til eurosedler og -mønter i 2002 samt revision af visse lovbestemmelser (CON/2001/7), Luxembourg, 26.4.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Udtalelse om visse bestemmelser i lovforslag om overgangen til euro (beløb) 2001 (CON/2001/5), Irland, 20.4.2001.
 199. Udtalelse om dobbelt omløb af sedler og mønter i euro og escudos samt ændring af organisk lov for Banco de Portugal (CON/2001/1), Portugal, 26.1.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Udtalelse om møntloven (i forbindelse med indførelse af euromønter) (CON/2000/29), Nederlandene, 19.12.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Udtalelse om støtteforanstaltninger for og ændring af den nuværende lovgivning vedrørende euroens indførelse i forbindelse med kooperativer  (CON/2000/25), Østrig, 26.10.2000.
 202. Udtalelse om indførelse af euroen (CON/2000/22), Spanien, 5.10.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Udtalelse om yderligere foranstaltninger til gennemførelse af de respektive Rådets forordninger nr. 1103/97, nr. 974/98 og nr. 2866/98 om euroens indførelse (CON/2000/21), Grækenland, 1.9.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Udtalelse om beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (CON/2000/20), EFT C 19 af 20.1.2001, s. 18.Læs mere
 205. Udtalelse om euroens indførelse i St. Pierre og Miquelon og Mayotte (CON/2000/19), Frankrig, 18.10.2000.
 206. Udstedelse af en DEM 1-guldmønt og etablering af en „fond for monetær stabilitet“ (CON/2000/17), Tyskland, 28.8.2000.
 207. Udtalelse om forfalskning af eurosedler og -mønter (CON/2000/16), Irland, 28.8.2000.
 208. Udtalelse om procedurer for vedtagelse af valutaforanstaltninger i forbindelse med udstedelse af eurosedler og –mønter (lov om euroen) samt procedurer for ændring af møntloven af 1988 og lov om Oesterreichische Nationalbank af 1984. (CON/2000/14), Østrig, 28.6.2000.
 209. Udtalelse om bekendtgørelser i henhold til lov om Den Økonomiske og Monetære Union, 1998 (CON/2000/13), Irland, 7.6.2000.
 210. Udtalelse om Rådets forordninger vedrørende Grækenland (CON/2000/12), EFT C 177 af 27.6.2000, s. 11.Læs mere
 211. Udtalelse om elektronisk handel (CON/2000/11), Luxembourg, 12.7.2000.
 212. Udtalelse om statut for IEDOM (Institut d’émission des départements d’outre-mer) og IEDOMs rolle (CON/1999/20), Frankrig, 17.2.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Udtalelse om lov, der bemyndiger Banco de Portugal, til i) at fremstille og trykke papirpenge og lignende papirer, ii) sætte sedler i omløb og iii) udvikle tjenester i forbindelse med udførelsen af disse aktiviteter (CON/1999/14), Portugal, 24.9.1999.
 214. Udtalelse om lovforslag om ophavsret og lignende rettigheder (CON/1999/12), Irland, 15.9.1999.
 215. Udtalelse om euroens indførelse (CON/1999/10), Tyskland, 3.9.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 216. Udtalelse om fremstilling og udstedelse af mønter (CON/1999/3), Italien, 30.4.1999.
 217. Udtalelse om ændring af lovgivning om euroens indførelse (CON/1999/2), Italien, 21.4.1999.
 218. Udtalelse om monetære ordninger i de oversøiske franske territorier St. Pierre og Miquelon og Mayotte (CON/1998/64), EFT C 127 af 7.5.1999, s. 5.Læs mere
 219. Udtalelse om fællesskabets monetære relationer til Fyrstendømmet Monaco, Republikken San Marino og Vatikanstaten (CON/1998/63), EFT C 127 af 7.5.1999, s. 4.
 220. Udtalelse om omregningskurser mellem euroen og valutaerne i de medlemslande, der indfører euroen (CON/1998/61), EFT C 412 af 31.12.1998, s. 1.
 221. Udtalelse om basisrentesatser og referencerenter (CON/1998/59), Østrig, 16.12.1998.
 222. Udtalelse om valutakursanliggender vedrørende Cape Verde escudo (CON/1998/57), EFT C 200 af 15.7.1999, s. 7.
 223. Udtalelse om redenominering af erhvervsdrivende virksomheders kapital til euro og afrunding  (CON/1998/48), Luxembourg, 20.10.1998.
 224. Udtalelse om denominationer af og tekniske specifikationer for euromønter (CON/1998/44), EFT C 77 af 20.3.1999, s. 8.Læs mere
 225. Udtalelse om erstatning for kontraktsmæssige referencer til Amsterdam Interbank Offered Rate (AIBOR) og andre referencerenter og om ændring af lov om tilsyn med værdipapirhandel, 1995  (CON/1998/42), Nederlandene, 16.10.1998.
 226. Udtalelse om valutakursanliggender vedrørende CFA-francen og Comorernes franc (CON/1998/37), EFT C 200 af 15.7.1999, s. 6.
 227. Udtalelse om indførelse af euroen (CON/1998/36), Portugal, 7.8.1998.
 228. Udtalelse om overgangsforordning om Frankfurt Interbank Offered Rate (FIBOR) (CON/1998/32), Tyskland, 22.6.1998.
 229. Udtalelse om indførelse af euroen (CON/1998/31), Spanien, 21.7.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 230. Udtalelse om indførelse af euroen (CON/1998/23), Italien, 4.6.1998.
 231. Da ECB blev oprettet den 1. juni 1998, overtog den EMI’s rådgivende funktioner.
 232. Udtalelse om indførelsen af euroen (CON/1998/19), Nederlandene, 17.4.1998.
 233. Udtalelse om indførelsen af euroen (CON/1998/18), Irland, 8.5.1998.
 234. Udtalelse om statutten for Banque de France (CON/1998/12), Frankrig, 13.3.1998.
 235. Udtalelse om indførelsen af euroen (CON/1998/11), Portugal, 6.4.1998.
 236. Udtalelse om udstedelse af og at sedler og mønter sættes i omløb i de oversøiske territorier Mayotte og St. Pierre og Miquelon, og beskyttelse af betalings- og værdipapirafviklingssystemer (CON/1998/9), Frankrig, 19.2.1998.
 237. Udtalelse om indførelsen af euroen (CON/1998/8), Belgien, 17.4.1998.
 238. Udtalelse om statutten for Suomen Pankki (CON/1998/6), Finland, 12.2.1998.
 239. Udtalelse om indførelsen af euroen (CON/1998/2), Østrig, 13.2.1998.
 240. Udtalelse om indførelsen af euroen (CON/1998/1), Østrig, 13.2.1998.
 241. Udtalelse om statutten for Oesterreichische Nationalbank og dermed forbunden lovgivning (CON/1997/30), Østrig, 15.12.1997.
 242. Udtalelse om indførelsen af euroen (CON/1997/24), Tyskland, 16.12.1997.
 243. Udtalelse om statutten for Central Bank of Ireland (CON/1997/20), Irland, 29.10.1997.
 244. Udtalelse om euroens indførelse (CON/1997/17), Italien, 9.9.1997.
 245. Udtalelse om denomineringer og tekniske specifikationer for euromønter (CON/1997/13), 24.7.1997.Læs mere
 246. Udtalelse om fælles vekselkursaftaler for euroen samt ændringer til forskellige love (CON/1997/12), Nederlandene, 25.7.1997.
 247. Udtalelse om forebyggelse af brug af det finansielle system til hvidvaskning af penge (CON/1997/4), Belgien, 10.7.1997.
 248. Udtalelse om indførelsen af euroen (CON/1996/13), EFT C 205 af 5.7.1997, s. 18.Læs mere
 249. Udtalelse om Seddel- og møntloven (CON/1995/16), Finland, 11.12.1995.
 250. Udtalelse om monetær finansiering (CON/1995/14), Luxembourg, 5.10.1995.
 251. Udtalelse om definitionen af ecuen (CON/1994/4), 13.9.1994.Læs mere
 252. Udtalelse om Storhertugdømmet Luxembourgs monetære status (CON/1994/1), Luxembourg, 12.4.1994.