Související stanoviska ECB

 1. Stanovisko k Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Chorvatsko, 18. 3. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Stanovisko k pravomoci BNB ukládat sankce v rámci úzké spolupráce a k oficiálnímu směnnému kurzu bulharského leva (CON/2020/5), Bulharsko, 30. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Stanovisko k omezením plateb v hotovosti (CON/2019/46), Nizozemsko, 30. 12. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Stanovisko k povinnosti některých úvěrových institucí a poboček poskytovat hotovostní služby  (CON/2019/41), Švédsko, 26. 11. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Stanovisko k daňovému znevýhodnění používání hotovosti  (CON/2019/39), Řecko, 20. 11. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Stanovisko k ochraně eura proti padělání a k ověřování pravosti euromincí (CON/2019/33), Lucembursko, 23. 9. 2019.
 7. Stanovisko k zákazu používání bankovek nominální hodnoty 500 EUR a k některým změnám právních předpisů v oblasti boje proti praní peněz (CON/2019/5), Dánsko, 12. 2. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2019/4), Španělsko, 1. 2. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Stanovisko k dohledu Bank Ċentrali ta‘ Malta / Central Bank of Malta nad agenturami, které referují o úvěrech, a k jejímu dozoru nad platebními službami  (CON/2019/2), Malta, 21. 1. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Stanovisko k revizi finského zákona o požadavcích na připravenost platných ve finančním sektoru (CON/2018/46), Finsko, 26. 10. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Stanovisko k novým pravidlům pro zaokrouhlování plateb v eurech (CON/2018/41), Belgie, 4. 9. 2018.
 12. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles IV“) (CON/2018/35), Úř. věst. C 378, 16. 8. 2018, s. 2.Dodatečné informace
 13. Stanovisko k určení kritické infrastruktury a dohledu nad ní pro účely bezpečnosti informačních technologií  (CON/2018/22), Estonsko, 27. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Stanovisko k omezení plateb v hotovosti  (CON/2017/40), Kypr, 6. 10. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Stanovisko k určení Central Bank of Cyprus jako orgánu pro informace a k zahrnutí příslušné výjimky z požadavku na dodržování bankovního tajemství (CON/2017/32), Kypr, 21. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2017/27), Bulharsko, 11. 7. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2017/20), Belgie, 30. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 18. Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2017/18), Portugalsko, 22. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Stanovisko k omezení povinnosti přijímat platby v hotovosti (CON/2017/8), Dánsko, 21. 3. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Stanovisko k pravomoci České národní banky provádět obchody na finančním trhu  (CON/2016/60), Česká republika, 15. 12. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 21. Stanovisko k přenesení veřejných úkolů týkajících se mincí na De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Nizozemsko, 5. 12. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Stanovisko k metodě a postupům používaným při počítání, třídění, balení a označování bankovek a mincí (CON/2016/36), Polsko, 11. 7. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Stanovisko k ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich oběhu (CON/2016/25), Itálie, 20. 4. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Stanovisko k platebním službám (CON/2016/19), Bulharsko, 24. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Stanovisko k nabytí subjektu Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer do zákonného vlastnictví Banque de France (CON/2016/14), Francie, 16. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Stanovisko k závazným požadavkům na úhrady a inkasa (CON/2016/13), Rumunsko, 16. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Stanovisko k zabezpečení výměny a stahování mincí společností Münze Österreich Aktiengesellschaft (CON/2016/4), Rakousko, 25. 1. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Stanovisko k dohledu nad činností subjektů zpracovávajících hotovost a k ukládání správních opatření a pokut  (CON/2016/2), Litva, 20. 1. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Stanovisko k poplatkům za výběr hotovosti z bankomatů (CON/2015/55), Irsko, 10. 12. 2015.
 30. Stanovisko k výrobě eurobankovek (CON/2015/51), Portugalsko, 23. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Stanovisko k ochraně proti padělání a k zachování kvality hotovostního oběživa  (CON/2015/50), Belgie, 20. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 32. Stanovisko k dohledu nad plynulým fungováním platebního styku (CON/2015/49), Nizozemsko, 20. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Stanovisko ke konverzi úvěrů denominovaných ve švýcarských francích (CON/2015/32), Chorvatsko, 18. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Stanovisko k oběhu bankovek a mincí  (CON/2015/29), Česká republika, 28. 8. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 35. Stanovisko o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (CON/2015/22), Česká republika, 1. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 36. Stanovisko k ochraně spotřebitelů na finančním trhu (CON/2015/21), Slovensko, 1. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Stanovisko k právnímu rámci pro Narodowy Bank Polski  (CON/2015/9), Polsko, 10. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Stanovisko k finanční transparentnosti, platebním službám a elektronickým penězům (CON/2014/74), Dánsko, 14. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Stanovisko k ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a euromincí a jejich navracení zpět do oběhu (CON/2014/65), Litva, 29. 8. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Stanovisko ke změně denominace základního kapitálu a cenných papírů společností (CON/2014/63), Litva, 6. 8. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Stanovisko k pravomoci vydávat mince (CON/2014/56), Kypr, 16. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Stanovisko k reprodukci eurobankovek a euromincí a forintových bankovek a mincí v Maďarsku (CON/2014/55), Maďarsko, 11. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Stanovisko k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě, a k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98, pokud jde o přepočítací koeficient eura pro Litvu (CON/2014/50), Úř. věst. C 244, 26. 7. 2014, s. 1.
 44. Stanovisko k zpracovávání a distribuci bankovek a mincí a jejich ochraně před paděláním v Maďarsku  (CON/2014/48), Maďarsko, 1. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Stanovisko k omezení plateb v hotovosti  (CON/2014/37), Rumunsko, 22. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Stanovisko k ukončení platnosti některých bankovek a mincí (CON/2014/32), Švédsko, 5. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Stanovisko k provozovatelům směnáren (CON/2014/27), Litva, 16. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Stanovisko k dozoru nad úhradami a inkasy v eurech (CON/2014/20), Rumunsko, 10. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Stanovisko k zavedení eura v Litvě (CON/2014/14), Litva, 12. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Stanovisko k účtům zaknihovaných cenných papírů v cizí měně (CON/2014/13), Belgie, 12. 2. 2014.
 51. Stanovisko k zaokrouhlování plateb v eurech (CON/2014/6), Belgie, 23. 1. 2014.
 52. Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2014/4), Litva, 17. 1. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Stanovisko k zpracovávání a distribuci bankovek a jejich ochraně před paděláním v Maďarsku  (CON/2013/89), Maďarsko, 17. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Stanovisko k platebním prostředkům a platebním systémům (CON/2013/84), Francie, 6. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Stanovisko k manipulaci s eurobankovkami a euromincemi a k jejich navracení zpět do oběhu (CON/2013/65), Lotyšsko, 21. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Stanovisko k zásadám a postupu při výměně bankovek a mincí (CON/2013/64), Polsko, 20. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Stanovisko k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku, a k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98, pokud jde o přepočítací koeficient eura pro Lotyšsko (CON/2013/48), Úř. věst. C 204, 18. 7. 2013, s. 1.Dodatečné informace
 58. Stanovisko k zacházení s eurobankovkami, které byly neutralizovány ochranným zařízením proti krádeži (CON/2013/43), Belgie, 12. 6. 2013.
 59. Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV (CON/2013/37), Úř. věst. C 179, 25. 6. 2013, s. 9.Dodatečné informace
 60. Stanovisko k návrhu nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh  (CON/2013/35), Úř. věst. C 176, 21. 6. 2013, s. 11.Dodatečné informace
 61. Stanovisko k posílení institucionální úlohy a nezávislosti Banca Naţională a României  (CON/2013/31), Rumunsko, 7. 5. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Stanovisko k dohodám o finančním zajištění (CON/2013/24), Malta, 5. 4. 2013.
 63. Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2013/18), Belgie, 18. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 64. Stanovisko k omezení plateb v hotovosti v souvislosti s vyplácením mezd (CON/2013/11), Finsko, 8. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2013/9), Dánsko, 1. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Stanovisko k zavedení eura (CON/2012/97), Lotyšsko, 27. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Stanovisko ke způsobu psaní názvu jednotné měny  (CON/2012/87), Lotyšsko, 13. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2012/83), Slovensko, 31. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Stanovisko ke kontrole hotovosti (CON/2012/82), Německo, 30. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Stanovisko k přípravám na zavedení eura a souvisejícím nezbytným legislativním změnám (CON/2012/73), Lotyšsko, 2. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Stanovisko k určitým starým bankovkám, které pozbývají status zákonného platidla (CON/2012/54), Švédsko, 17. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Stanovisko k ochraně proti padělání a ke kvalitě peněžního trhu  (CON/2012/34), Německo, 10. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program „Pericles 2020“)  (CON/2012/17), Úř. věst. C 137, 12. 5. 2012, s. 7.Dodatečné informace
 74. Stanovisko k ochraně eura proti padělání a k ověřování pravosti euromincí  (CON/2012/15), Řecko, 29. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Stanovisko k systému záruk za závazky italských bank a k výměně bankovek znějících na italské liry (CON/2012/4), Itálie, 24. 1. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Stanovisko k ověřování pravosti euromincí a zacházení s mincemi nevhodnými pro další oběh a k ukládání správních opatření a pokut  (CON/2011/105), Malta, 9. 12. 2011.
 77. Stanovisko k ochraně proti padělání a k zachování kvality hotovostního oběhu  (CON/2011/94), Itálie, 18. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Stanovisko k ochraně proti padělání a k zachování kvality hotovostního oběhu  (CON/2011/92), Německo, 11. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Stanovisko k sankcím souvisejícím s ochranou eura proti padělání (CON/2011/78), Slovinsko, 7. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Stanovisko k návrhu nařízení o vydávání euromincí a k návrhu nařízení o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh  (CON/2011/65), Úř. věst. C 273, 16. 9. 2011, s. 2.
 81. Stanovisko k ochraně proti padělání a k zachování kvality hotovostního oběhu (CON/2011/64), Belgie, 18. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 82. Stanovisko k navracení peněz zpět do oběhu a k ochraně tuzemských a cizozemských zákonných platidel před paděláním  (CON/2011/59), Maďarsko, 20. 7. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Stanovisko k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu a uzavření měnové dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se zachování eura na Svatém Bartoloměji v důsledku změny jeho statusu vůči Evropské unii (CON/2011/56), Úř. věst. C 213, 20. 7. 2011, s. 21.Dodatečné informace
 84. Stanovisko k oběhu bankovek a mincí (CON/2011/51), Česká republika, 22. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 85. Stanovisko k doporučení pro rozhodnutí Rady o podmínkách pro sjednání měnové dohody s Francouzskou republikou jednající ve prospěch francouzského zámořského společenství Svatého Bartoloměje  (CON/2011/22), Úř. věst. C 213, 20. 7. 2011, s. 16.
 86. Stanovisko k navracení eurobankovek zpět do oběhu (CON/2011/19), Francie, 7. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Stanovisko k návrhu nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (kodifikované znění)  (CON/2011/18), Úř. věst. C 114, 12. 4. 2011, s. 1.Dodatečné informace
 88. Stanovisko ke změnám právní úpravy týkající se neodvolatelnosti zúčtování a finančního zajištění (CON/2011/14), Litva, 24. 2. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Stanovisko k doporučení pro rozhodnutí Rady o režimu opětovného sjednání měnové dohody s Monackým knížectvím  (CON/2011/8), Úř. věst. C 60, 25. 2. 2011, s. 1.
 90. Stanovisko k ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a o jejich navracení do zpět oběhu (CON/2010/90), Malta, 13. 12. 2010.
 91. Stanovisko k určitým novým ustanovením o hotovostním peněžním oběhu  (CON/2010/89), Slovensko, 9. 12. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Stanovisko k ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu a k sankcím za nesplnění povinnosti chránit eurobankovky proti padělání (CON/2010/87), Řecko, 6. 12. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Stanovisko k omezení hotovostních plateb (CON/2010/79), Bulharsko, 10. 11. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Stanovisko ke změnám právních předpisů týkajících se dohod o finančním zajištění, pokud jde o úvěrové pohledávky  (CON/2010/78), Lucembursko, 5. 11. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Stanovisko ke dvěma návrhům nařízení o profesionální přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti mezi členskými státy eurozóny  (CON/2010/72), Úř. věst. C 278, 15. 10. 2010, s. 1.
 96. Stanovisko k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Estonsku, a k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98, pokud jde o přepočítací koeficient eura pro Estonsko (CON/2010/52), Úř. věst. C 190, 14. 7. 2010, s. 1.
 97. Stanovisko ke statistice, přeshraničnímu pohybu hotovosti a pravomocím Българска народна банка  (CON/2010/43), Bulharsko, 21. 5. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Stanovisko k novým nominálním hodnotám mincí a bankovek  (CON/2010/38), Švédsko, 7. 5. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Stanovisko k přípravám na zavedení eura (CON/2010/16), Estonsko, 23. 2. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Stanovisko k reprodukci bankovek a mincí znějících na forinty a euro  (CON/2010/1), Maďarsko, 5. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Stanovisko k návrhu nařízení Rady o ověřování pravosti euromincí a o manipulaci s euromincemi nezpůsobilými k oběhu  (CON/2009/95), Úř. věst. C 284, 25. 11. 2009, s. 6.Dodatečné informace
 102. Stanovisko k doporučením pro rozhodnutí Rady o stanovisku, které má Evropské společenství zaujmout k novému sjednání měnové dohody s Vatikánským městským státem, a o stanovisku, které má Evropské společenství zaujmout k novému sjednání měnové dohody s Republikou San Marino (CON/2009/91), Úř. věst. C 284, 25. 11. 2009, s. 1.Dodatečné informace
 103. Stanovisko k prodloužení lhůty pro předkládání některých bankovek k výměně (CON/2009/87), Maďarsko, 29. 10. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 104. Stanovisko k návrhu nařízení Rady o zavedení eura (kodifikované znění) (CON/2009/76), Úř. věst. C 246, 14. 10. 2009, s. 1.
 105. Stanovisko k postupu změny oficiálního směnného kurzu litas (CON/2009/61), Litva, 20. 7. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Stanovisko k oběhu bankovek a mincí (CON/2009/52), Česká republika, 18. 6. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 107. Stanovisko k ukončení platnosti mincí nejmenší nominální hodnoty a změnám pravidel zaokrouhlování (CON/2009/8), Švédsko, 4. 2. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Stanovisko ke zpracování a distribuci bankovek a mincí a k technickým opatřením na ochranu proti padělání  (CON/2008/90), Maďarsko, 22. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Stanovisko k hotovostnímu peněžnímu oběhu  (CON/2008/86), Slovensko, 8. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Stanovisko k zajišťování souladu statutu Magyar Nemzeti Bank s právem Společenství  (CON/2008/83), Maďarsko, 2. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Stanovisko k nahrazení euromincí a německých pamětních euromincí  (CON/2008/49), Německo, 16. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Stanovisko k výměně a stahování bankovek a mincí (CON/2008/47), Švédsko, 9. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Stanovisko k medailím a žetonům podobným euromincím  (CON/2008/45), Úř. věst. C 283, 7. 11. 2008, s. 1.Dodatečné informace
 114. Stanovisko k dalším podrobným pravidlům přechodu na euro (CON/2008/40), Slovensko, 2. 9. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Stanovisko k právnímu rámci pro navracení bankovek zpět do oběhu úvěrovými institucemi a ostatními subjekty zpracovávajícími hotovost (CON/2008/38), Malta, 27. 8. 2008.
 116. Stanovisko k právní úpravě bankovek a mincí (CON/2008/36), Lotyšsko, 5. 8. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Stanovisko ke stažení mincí nejmenší nominální hodnoty jako zákonného platidla z oběhu (CON/2008/35), Dánsko, 4. 8. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Stanovisko k zavedení eura na Slovensku a k přepočítacímu koeficientu mezi eurem a slovenskou korunou (CON/2008/28), Úř. věst. C 180, 17. 7. 2008, s. 1.Dodatečné informace
 119. Stanovisko k dvojímu označování cen a k pravidlům zaokrouhlování v pracovněprávní oblasti a oblasti práva sociálního zabezpečení (CON/2008/27), Slovensko, 1. 7. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Stanovisko k pravidlům pro výměnu bankovek a mincí (CON/2008/26), Polsko, 16. 6. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Stanovisko ECB k dvojímu označování částek v sázkovém sektoru (CON/2008/25), Slovensko, 12. 6. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Stanovisko k návrhům právních předpisů týkajících se dvojího označování cen v oblastech bankovnictví, kapitálového trhu, pojišťovnictví a důchodového spoření a dále pravidel pro zaokrouhlování u určitých druhů cenných papírů (CON/2008/23), Slovensko, 30. 5. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Stanovisko k návrhu zákona o České národní bance (CON/2008/21), Česká republika, 21. 5. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 124. Stanovisko k důsledkům změny postavení ostrovů Svatý Martin a Svatý Bartoloměj podle francouzského práva na jejich měnový režim  (CON/2008/8), Francie, 14. 2. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Stanovisko k německé právní úpravě mincí  (CON/2008/3), Německo, 9. 1. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Stanovisko k dozoru nad reprodukcí eurobankovek a euromincí na Kypru (CON/2008/1), Kypr, 4. 1. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Stanovisko k právnímu rámci v souvislosti s přípravou na přijetí eura  (CON/2007/43), Slovensko, 19. 12. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Stanovisko k povolení přepravy padělaných bankovek a mincí mezi příslušnými vnitrostátními orgány, jakož i orgány a institucemi EU, jako opatření k rozpoznávání padělků  (CON/2007/42), Úř. věst. C 27, 31. 1. 2008, s. 1.Dodatečné informace
 129. Stanovisko k rozsahu ochrany zákonného platidla proti padělání a jiným nezákonným činnostem (CON/2007/39), Kypr, 30. 11. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Stanovisko k pravidlům třídění a balení bankovek a mincí  (CON/2007/28), Polsko, 25. 9. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Stanovisko k zavedení eura na Kypru a na Maltě a k přepočítacím koeficientům mezi eurem a kyperskou librou a mezi eurem a maltskou lirou (CON/2007/19), Úř. věst. C 160, 13. 7. 2007, s. 1.Dodatečné informace
 132. Stanovisko k vydávání pamětních a sběratelských euromincí (CON/2007/5), Slovinsko, 21. 2. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Stanovisko k právnímu rámci pro přijetí eura a plynulý přechod na euro (CON/2007/1), Kypr, 15. 1. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Stanovisko k vytvoření rámce pro rozpoznávání padělků a třídění bankovek podle upotřebitelnosti  (CON/2006/62), Portugalsko, 29. 12. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Stanovisko k ověřování pravosti euromincí a nakládání s euromincemi, jež nejsou způsobilé pro to, aby byly vráceny do oběhu  (CON/2006/61), Portugalsko, 20. 12. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Stanovisko k harmonizaci statutu Magyar Nemzeti Bank s právem Společenství  (CON/2006/55), Maďarsko, 6. 12. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Stanovisko k reprodukci bankovek, mincí a jiných symbolů peněz v České republice (CON/2006/45), Česká republika, 28. 8. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 138. Stanovisko k právnímu základu pro přechod na hotovostní euro a pro předzásobení a druhotné předzásobení (CON/2006/43), Slovinsko, 25. 8. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Stanovisko k přepočítacímu koeficientu mezi eurem a slovinským tolarem a k ostatním opatřením nezbytným pro zavedení eura ve Slovinsku (CON/2006/36), Úř. věst. C 163, 14. 7. 2006, s. 10.Dodatečné informace
 140. Stanovisko ke změně a prodloužení programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles)  (CON/2006/35), Úř. věst. C 163, 14. 7. 2006, s. 7.Dodatečné informace
 141. Stanovisko k právním předpisům Sveriges Riksbank o nákupu a vracení hotovosti (CON/2006/30), Švédsko, 12. 6. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Stanovisko k zavedení eura (CON/2006/29), Slovinsko, 12. 6. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Stanovisko k redenominaci základního kapitálu a akcií obchodních společností a k zavedení akcií bez jmenovité hodnoty v souvislosti se zavedením eura (CON/2006/28), Estonsko, 9. 6. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Stanovisko ke kodifikaci různých zákonů o vydávání, ražbě, uvádění do oběhu a marketingu mincí (CON/2006/22), Portugalsko, 28. 4. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Stanovisko ke změnám statutu Banka Slovenije v rámci příprav na přijetí eura (CON/2006/17), Slovinsko, 13. 3. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Stanovisko k právnímu rámci pro přijetí eura (CON/2006/10), Malta, 23. 2. 2006.
 147. Stanovisko k ochraně forintových bankovek a mincí a eurobankovek a euromincí před nezákonnými reprodukcemi či reprodukcemi, jež nevyhovují příslušným požadavkům (CON/2006/2), Maďarsko, 6. 1. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Stanovisko ke změnám zákona o Lietuvos bankas v rámci příprav na přijetí eura  (CON/2005/60), Litva, 30. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Stanovisko ke změnám zákona o Eesti Pank v rámci příprav na přijetí eura (CON/2005/59), Estonsko, 30. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Stanovisko k redenominaci základního kapitálu akciových společností a společností s ručením omezeným a k zavedení akcií bez jmenovité hodnoty v souvislosti se zavedením eura  (CON/2005/57), Slovinsko, 16. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Stanovisko k režimu zavedení eura v členských státech, které euro dosud nepřijaly (CON/2005/51), Úř. věst. C 316, 13. 12. 2005, s. 25.Dodatečné informace
 152. Stanovisko k náhradě nákladů, kterou Sveriges Riksbank ve formě úroků vyplácí podnikům za oddělení a úschovu hotovosti  (CON/2005/48), Švédsko, 18. 11. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Stanovisko k vynětí Národní banky Slovenska z trestní odpovědnosti právnických osob (CON/2005/47), Slovensko, 16. 11. 2005.
 154. Stanovisko ke změnám devizové právní úpravy  (CON/2005/44), Polsko, 4. 11. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Stanovisko k právu Lietuvos bankas vydávat bankovky a mince po přijetí eura a k osobní nezávislosti jejího guvernéra  (CON/2005/38), Litva, 26. 10. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Stanovisko k úloze Národní banky Slovenska v oblasti sjednoceného dozoru nad celým finančním trhem a ke změnám zákona o NBS (CON/2005/26), Slovensko, 4. 8. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Stanovisko k prodloužení programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles) (CON/2005/22), Úř. věst. C 161, 1. 7. 2005, s. 11.Dodatečné informace
 158. Stanovisko k právnímu rámci pro přijetí eura (CON/2005/21), Litva, 14. 6. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Stanovisko k technickým úkolům a dalším povinnostem souvisejícím s ochranou zákonného platidla proti padělání  (CON/2005/19), Maďarsko, 7. 6. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Stanovisko k rozdělení nákladů na provoz systému debetních karet mezi banky, spotřebitele a maloobchodníky  (CON/2005/15), Dánsko, 31. 5. 2005.
 161. Stanovisko ke zpracování a distribuci hotovosti  (CON/2005/3), Maďarsko, 9. 2. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Stanovisko k dani z devizových operací (CON/2004/34), Belgie, 4. 11. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Stanovisko k zahájení jednání o dohodě týkající se měnových vztahů s Andorrou (CON/2004/32), Úř. věst. C 256, 16. 10. 2004, s. 9.Dodatečné informace
 164. Stanovisko k některým otázkám souvisejícím s oběhem bankovek a mincí (CON/2004/28), Švédsko, 31. 8. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Stanovisko k starým bankovkám a mincím, které přestávají být zákonným platidlem  (CON/2004/17), Švédsko, 17. 5. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Stanovisko k medailím a žetonům podobným euromincím (CON/2004/13), Úř. věst. C 134, 12. 5. 2004, s. 11.Dodatečné informace
 167. Stanovisko k dohodě o měnových vztazích s Andorrou (CON/2004/12), Úř. věst. C 88, 8. 4. 2004, s. 18.
 168. Stanovisko k přepočítacím koeficientům mezi eurem a měnami členských států přijímajících euro  (CON/2004/10), Úř. věst. C 88, 8. 4. 2004, s. 20.
 169. Stanovisko k právnímu rámci pro recyklaci eurobankovek a euromincí  (CON/2004/8), Francie, 16. 3. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Stanovisko ke změně statutu Banco de Portugal (CON/2003/29), Portugalsko, 18. 12. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Stanovisko ke změně zákona o předcházení využívání finančního systému k praní špinavých peněz a dalších zákonů (CON/2003/25), Belgie, 25. 11. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Stanovisko k doporučení ke změnám Měnové úmluvy mezi Italskou republikou, jménem Evropského Společenství, a Svatým stolcem, jménem Vatikánského městského státu (CON/2003/18), Úř. věst. C 212, 6. 9. 2003, s. 10.
 173. Stanovisko k analýze a spolupráci ohledně padělaných euromincí (CON/2003/16), Úř. věst. C 202, 27. 8. 2003, s. 31.
 174. Stanovisko k ustanovení zákona o rozpočtu z roku 2003, které se týká bankovek a mincí  (CON/2002/31), Itálie, 13. 12. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Stanovisko k právní ochraně eurobankovek  (CON/2002/26), Řecko, 10. 10. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Stanovisko k předcházení využívání finančního systému k praní peněz (CON/2002/24), Belgie, 30. 9. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Stanovisko k nařízení o určení příslušných vnitrostátních orgánů pro otázky padělání peněz (CON/2002/17), Lucembursko, 7. 6. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Stanovisko k zaokrouhlování plateb, které se uskutečňují prostřednictvím bankovní karty nebo jiných platebních karet a které znějí na euro, na nejbližších pět centů  (CON/2002/15), Finsko, 30. 4. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Stanovisko k pravomoci ministerstva financí vydávat pamětní mince, které mají status zákonného platidla ve Finsku  (CON/2002/12), Finsko, 23. 4. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Stanovisko ke změnám zákona o hospodářské a měnové unii, které se týkají ustanovení o převedení čistých příjmů z výnosů emise mincí Central Bank of Ireland do irské státní pokladny (CON/2002/7), Irsko, 1. 2. 2002.
 181. Stanovisko ke zrušení statusu zákonného platidla bankovek a mincí znějících na francouzský frank (CON/2002/6), Francie, 24. 1. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Stanovisko ke změnám zákona o praní peněz s cílem bojovat proti financování terorismu  (CON/2002/4), Dánsko, 18. 1. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Stanovisko ke změně zákona o úvěrových institucích s cílem zahrnout oblast elektronických peněz (CON/2002/1), Finsko, 4. 1. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Stanovisko k zákonu, kterým se mění statut Oesterreichische Nationalbank  (CON/2001/40), Rakousko, 20. 12. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Stanovisko k zákonu, kterým se mění právní rámec v devizové oblasti  (CON/2001/39), Portugalsko, 14. 12. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Stanovisko k zákonu, kterým se mění zákon o odměnách právních zástupců  (CON/2001/37), Rakousko, 16. 11. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Stanovisko k rozhodnutí Rady o akčním programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles) (CON/2001/31), Úř. věst. C 293, 19. 10. 2001, s. 3.
 188. Stanovisko k zákonu, kterým se mění soudní poplatky  (CON/2001/29), Rakousko, 28. 9. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Stanovisko ke změně rozhodnutí ze dne 27. července 1998 o zavedení pravidel týkajících se výměny, stažení z oběhu a zneplatnění bankovek ze strany De Nederlandsche Bank a informací, které se mají o těchto skutečnostech poskytnout veřejnosti  (CON/2001/26), Nizozemsko, 19. 9. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Stanovisko k zákonu, kterým se zavádějí nezbytná ustanovení pro zavedení a ochranu eura  (CON/2001/22), Itálie, 30. 8. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Stanovisko k zákonu o oběhu eurobankovek a euromincí a dalších souvisejících záležitostech (CON/2001/21), Řecko, 30. 8. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Stanovisko k vyhlášce o označování bankovek znějících na franky  (CON/2001/20), Francie, 30. 8. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Stanovisko ke změnám trestního práva  (CON/2001/19), Rakousko, 24. 8. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Stanovisko k zákonu o schválení Mezinárodní úmluvy o potírání penězokazectví a protokolu k této úmluvě a ke změně určitých ustanovení trestního zákona a zákona o trestním řízení  (CON/2001/16), Lucembursko, 28. 6. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Stanovisko k zákonu o přechodu na hotovostní euro v Belgii  (CON/2001/15), Belgie, 26. 6. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Stanovisko k vyhlášce o předzásobení bankovkami a mincemi znějícími na euro (CON/2001/14), Španělsko, 18. 6. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Stanovisko k zákonu obsahujícímu doplňková opatření na zavedení eura  (CON/2001/9), Rakousko, 17. 5. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Stanovisko k nařízení o přechodu na hotovostní euro v roce 2002, kterým se mění určité právní předpisy  (CON/2001/7), Lucembursko, 26. 4. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Stanovisko k určitým ustanovením návrhu zákona o přechodu na euro z roku 2001 (CON/2001/5), Irsko, 20. 4. 2001.
 200. Stanovisko k souběžnému oběhu bankovek a mincí znějících na euro a escudo a ke změnám statutu Banco de Portugal  (CON/2001/1), Portugalsko, 26. 1. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Stanovisko k zákonu o ražbě mincí (v souvislosti se zavedením euromincí) (CON/2000/29), Nizozemsko, 19. 12. 2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Stanovisko k doplňkovým opatřením na zavedení eura ve vztahu k družstvům a ke změně stávající právní úpravy, kterou se řídí zavedení eura ve vztahu k družstvům  (CON/2000/25), Rakousko, 26. 10. 2000.
 203. Stanovisko k zavedení eura  (CON/2000/22), Španělsko, 5. 10. 2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Stanovisko k dodatečným opatřením na provádění nařízení Rady (ES) č. 1103/97, 974/98 a 2866/98 o zavedení eura (CON/2000/21), Řecko, 1. 9. 2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Stanovisko k ochraně eura proti padělání  (CON/2000/20), Úř. věst. C 19, 20. 1. 2001, s. 18.
 206. Stanovisko k zavedení eura na Saint-Pierre a Miquelon a Mayotte (CON/2000/19), Francie, 18. 10. 2000.
 207. Stanovisko k vydání zlaté mince v nominální hodnotě 1 DEM a ke zřízení „Nadace pro měnovou stabilitu“  (CON/2000/17), Německo, 28. 8. 2000.
 208. Stanovisko k padělání bankovek a mincí znějících na euro  (CON/2000/16), Irsko, 28. 8. 2000.
 209. Stanovisko ke způsobu, jakým se mají přijmout opatření v měnové oblasti v souvislosti s emisí eurobankovek a euromincí (zákon o euru) a jakým se má změnit zákon o ražbě mincí z roku 1988 a statut Oesterreichische Nationalbank  (CON/2000/14), Rakousko, 28. 6. 2000.
 210. Stanovisko k vyhláškám podle zákona o hospodářské a měnové unii z roku 1998  (CON/2000/13), Irsko, 7. 6. 2000.
 211. Stanovisko k nařízením Rady týkajícím se Řecka  (CON/2000/12), Úř. věst. C 177, 27. 6. 2000, s. 11.
 212. Stanovisko k elektronickému obchodu  (CON/2000/11), Lucembursko, 12. 7. 2000.
 213. Stanovisko ke statutu a úloze Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) (CON/1999/20), Francie, 17. 2. 2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Stanovisko k zákonu, kterým se Banco de Portugal svěřuje pravomoc i) vyrábět a tisknout papírové peníze a jiné dokumenty, ii) distribuovat bankovky a iii) rozvíjet služby související s výkonem těchto činností  (CON/1999/14), Portugalsko, 24. 9. 1999.
 215. Stanovisko k návrhu zákona o autorském právu a souvisejících právech  (CON/1999/12), Irsko, 15. 9. 1999.
 216. Stanovisko k zavedení eura  (CON/1999/10), Německo, 3. 9. 1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Stanovisko k výrobě a emisi mincí  (CON/1999/3), Itálie, 30. 4. 1999.
 218. Stanovisko ke změnám zákona o zavedení eura  (CON/1999/2), Itálie, 21. 4. 1999.
 219. Stanovisko k měnovým opatřením ve francouzských územních společenstvích Saint-Pierre a Miquelon a Mayotte (CON/1998/64), Úř. věst. C 127, 7. 5. 1999, s. 5.
 220. Stanovisko k měnovým vztahům Společenství s Monackým knížectvím, Republikou San Marino a Vatikánem  (CON/1998/63), Úř. věst. C 127, 7. 5. 1999, s. 4.
 221. Stanovisko k přepočítacím koeficientům mezi eurem a měnami členských států přijímajících euro (CON/1998/61), Úř. věst. C 412, 31. 12. 1998, s. 1.
 222. Stanovisko k základním sazbám a referenčním úrokovým sazbám  (CON/1998/59), Rakousko, 16. 12. 1998.
 223. Stanovisko k problematice směnného kurzu kapverdského escuda  (CON/1998/57), Úř. věst. C 200, 15. 7. 1999, s. 7.
 224. Stanovisko k redenominaci základního kapitálu obchodních společností na euro a zaokrouhlování (CON/1998/48), Lucembursko, 20. 10. 1998.
 225. Stanovisko k nominálním hodnotám a technickým specifikacím euromincí  (CON/1998/44), Úř. věst. C 77, 20. 3. 1999, s. 8.
 226. Stanovisko k nahrazení odkazů na amsterodamskou mezibankovní nabídkovou sazbu (AIBOR) a na jiné referenční úrokové sazby ve smluvních ujednáních a ke změně zákona o dohledu nad obchodováním s cennými papíry z roku 1995  (CON/1998/42), Nizozemsko, 16. 10. 1998.
 227. Stanovisko k problematice směnného kurzu CFA franku a komorského franku (CON/1998/37), Úř. věst. C 200, 15. 7. 1999, s. 6.
 228. Stanovisko k zavedení eura (CON/1998/36), Portugalsko, 7. 8. 1998.
 229. Stanovisko k nařízení o nahrazení frankfurtské mezibankovní nabídkové sazby (FIBOR)  (CON/1998/32), Německo, 22. 6. 1998.
 230. Stanovisko k zavedení eura (CON/1998/31), Španělsko, 21. 7. 1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Stanovisko k zavedení eura (CON/1998/23), Itálie, 4. 6. 1998.
 232. Od svého zřízení dne 1. června 1998 ECB převzala poradní funkce EMI.
 233. Stanovisko k zavedení eura (CON/1998/19), Nizozemsko, 17. 4. 1998.
 234. Stanovisko k zavedení eura (CON/1998/18), Irsko, 8. 5. 1998.
 235. Stanovisko ke statutu Banque de France (CON/1998/12), Francie, 13. 3. 1998.
 236. Stanovisko k zavedení eura (CON/1998/11), Portugalsko, 6. 4. 1998.
 237. Stanovisko k emisi a uvedení peněz do oběhu v zámořských územích Mayotte a Saint Pierre a Miquelon a k ochraně systému zúčtování plateb a systému vypořádání obchodů s cennými papíry (CON/1998/9), Francie, 19. 2. 1998.
 238. Stanovisko k zavedení eura (CON/1998/8), Belgie, 17. 4. 1998.
 239. Stanovisko ke statutu Suomen Pankki (CON/1998/6), Finsko, 12. 2. 1998.
 240. Stanovisko k zavedení eura (CON/1998/2), Rakousko, 13. 2. 1998.
 241. Stanovisko k zavedení eura (CON/1998/1), Rakousko, 13. 2. 1998.
 242. Stanovisko ke statutu Oesterreichische Nationalbank a k souvisejícím právním předpisům (CON/1997/30), Rakousko, 15. 12. 1997.
 243. Stanovisko k zavedení eura (CON/1997/24), Německo, 16. 12. 1997.
 244. Stanovisko ke statutu Central Bank of Ireland (CON/1997/20), Irsko, 29. 10. 1997.
 245. Stanovisko k zavedení eura (CON/1997/17), Itálie, 9. 9. 1997.
 246. Stanovisko k nominálním hodnotám a technickým specifikacím euromincí (CON/1997/13), 24. 7. 1997.
 247. Stanovisko ke společným ujednáním o směnném kurzu eura a ke změnám různých zákonů (CON/1997/12), Nizozemsko, 25. 7. 1997.
 248. Stanovisko k předcházení využívání finančního systému k praní špinavých peněz (CON/1997/4), Belgie, 10. 7. 1997.
 249. Stanovisko k zavedení eura (CON/1996/13), Úř. věst. C 205, 5. 7. 1997, s. 18.
 250. Stanovisko k měnovému zákonu (CON/1995/16), Finsko, 11. 12. 1995.
 251. Stanovisko k měnovému financování (CON/1995/14), Lucembursko, 5. 10. 1995.
 252. Stanovisko k definici ECU (CON/1994/4), 13. 9. 1994.
 253. Stanovisko k měnovému statusu Lucemburského velkovévodství (CON/1994/1), Lucembursko, 12. 4. 1994.