Съответни становища на ЕЦБ

 1. Становище относно Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Хърватия, 18.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Становище относно правомощията на БНБ за налагане на санкции в рамките на тясното сътрудничество и официалния валутен курс на българския лев (CON/2020/5), България, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 3. Становище относно ограниченията на плащанията в брой (CON/2019/46), Нидерландия, 30.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Становище относно изискването някои кредитни институции и клонове да предоставят касови услуги (CON/2019/41), Швеция, 26.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Становище относно данъчни мерки за възпиране на използването на пари в брой (CON/2019/39), Гърция, 20.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Становищe относно защитата на еврото срещу фалшифициране и установяването на истинността на евромонетите (CON/2019/33), Люксембург, 23.9.2019.
 7. Становище относно забраната за използването на банкнотите с купюри от 500 евро и относно някои изменения на законодателството в областта на борбата срещу изпирането на пари (CON/2019/5), Дания, 12.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Становище относно ограниченията на плащанията в брой (CON/2019/4), Испания, 1.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Становище относно надзора на Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta върху агенциите за кредитна информация и върху платежните системи (CON/2019/2), Малта, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Становище относно прегледа на финландското законодателство във връзка със задълженията за готовност, приложими във финансовия сектор (CON/2018/46), Финландия, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Становище относно новите правила за закръгляване за плащанията, деноминирани в евро (CON/2018/41), Белгия, 4.9.2018.
 12. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл IV“) (CON/2018/35), OВ C 378, 16.8.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
 13. Становище относно установяването и надзора на критичните инфраструктури за целите на сигурността на информационните технологии (CON/2018/22), Естония, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Становище относно ограниченията на плащанията в брой (CON/2017/40), Кипър, 6.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Становище относно определянето на Central Bank of Cyprus за информационен орган и включването на съответното изключение от изискването за банкова тайна (CON/2017/32), Кипър, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Становище относно ограничaването на плащанията в брой (CON/2017/27), България, 11.7.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 17. Становище относно ограниченията на плащанията в брой (CON/2017/20), Белгия, 30.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 18. Становище относно ограниченията на плащанията в брой (CON/2017/18), Португалия, 22.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Становище относно ограничаването на задължението за получаване на плащания в брой (CON/2017/8), Дания, 21.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Становище относно правомощията на Česká národní banka да извършва сделки на финансовия пазар (CON/2016/60), Чехия, 15.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Становище относно прехвърлянето на публични задачи във връзка с монетите на De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Нидерландия, 5.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Становище относно метода и процедурата за броенето, сортирането, опаковането и обозначаването на банкноти и монети (CON/2016/36), Полша, 11.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Становище относно проверките за истинност и годност на евробанкнотите и тяхното обращение (CON/2016/25), Италия, 20.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Становище относно платежните услуги (CON/2016/19), България, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 25. Становище относно придобиването на правото на собственост върху Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer от Banque de France (CON/2016/14), Франция, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Становище относно задължителните изисквания за кредитни преводи и директни дебити (CON/2016/13), Румъния, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Становище относно гарантирането на обратното изкупуване на монети от Австрийския монетен двор (CON/2016/4), Австрия, 25.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Становище относно надзора върху дейностите на лицата, работещи с пари в брой, и налагането на административни мерки и санкции (CON/2016/2), Литва, 20.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Становище относно гербовия налог върху тегленето на пари в брой от терминални устройства АТМ (CON/2015/55), Ирландия, 10.12.2015.
 30. Становище относно производството на евробанкноти (CON/2015/51), Португалия, 23.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Становище относно защитата срещу фалшифициране и запазването на качеството на паричната маса в обращение (CON/2015/50), Белгия, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 32. Становище относно надзора върху нормалното функциониране на движението на плащанията („betalingsverkeer“) (CON/2015/49), Нидерландия, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Становище относно конвертирането на кредити в швейцарски франкове (CON/2015/32), Хърватия, 18.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Становище относно обращението на банкноти и монети (CON/2015/29), Чехия, 28.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Становище относно възстановяване и преструктуриране на финансовия пазар (CON/2015/22), Чехия, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Становище относно защитата на потребителите на финансовите пазари (CON/2015/21), Словакия, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Становище относно правната рамка на Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Полша, 10.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Становище относно финансовата прозрачност, платежните услуги и електронните пари (CON/2014/74), Дания, 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Становище относно проверки за истинност и годност на евробанкноти и монети и тяхното връщане в обращeние (CON/2014/65), Литва, 29.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Становище относно реденоминацията на капитала и ценни книжа на дружества (CON/2014/63), Литва, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Становище относно компетентността за сечене на монети (CON/2014/56), Кипър, 16.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Становище относно възпроизвеждането на евро и форинт банкноти и монети в Унгария (CON/2014/55), Унгария, 11.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Становище относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 във връзка с въвеждането на еврото в Литва и относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на валутния курс към еврото за Литва (CON/2014/50), OВ C 244, 26.7.2014 г., стр. 1..
 44. Становище относно обработката, разпространението и защитата срещу фалшифициране на банкноти и монети в Унгария (CON/2014/48), Унгария, 1.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Становище относно ограничения за извършване и получаване на плащания в брой (CON/2014/37), Румъния, 22.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Становище относно някои банкноти и монети, които престават да бъдат законно платежно средство (CON/2014/32), Швеция, 5.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Становище относно операторите на обмен на валута (CON/2014/27), Литва, 16.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Становище относно надзора на кредитни преводи и директни дебити в евро (CON/2014/20), Румъния, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Становище относно въвеждането на еврото в Литва (CON/2014/14), Литва, 12.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Становище относно сметки за безналични ценни книжа, деноминирани в чуждестранна валута (CON/2014/13), Белгия, 12.2.2014.
 51. Становище относно закръгляването на плащания, деноминирани в евро (CON/2014/6), Белгия, 23.1.2014.
 52. Становище относно ограничения за извършване на плащания в брой (CON/2014/4), Литва, 17.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Становище относно обработката и разпространението на банкноти и защитата им срещу фалшифициране в Унгария (CON/2013/89), Унгария, 17.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Становище относно платежни средства и платежни системи (CON/2013/84), Франция, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Становище относно обработката и връщането в обращение на евробанкноти и евромонети (CON/2013/65), Латвия, 21.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Становище относно принципите и процедурата за обмяна на банкноти и монети (CON/2013/64), Полша, 20.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Становище относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 във връзка с въвеждането на еврото в Латвия и относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на валутния курс към еврото за Латвия (CON/2013/48), OВ C 204, 18.7.2013 г., стр. 1..Допълнителна информация
 58. Становище относно третирането на евробанкноти, повредени от средства против кражба (CON/2013/43), Белгия, 12.6.2013.
 59. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета (CON/2013/37), OВ C 179, 25.6.2013 г., стр. 9..Допълнителна информация
 60. Становище относно предложение за регламент на Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (CON/2013/35), OВ C 176, 21.6.2013 г., стр. 11..Допълнителна информация
 61. Становище относно засилване на институционалната роля и независимост на Banca Naţională a României (CON/2013/31), Румъния, 7.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Становище относно споразумения за финансово обезпечение (CON/2013/24), Малта, 5.4.2013.Допълнителна информация
 63. Становище относно ограниченията за плащания в брой (CON/2013/18), Белгия, 18.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 64. Становище относно ограничения за плащания в брой в контекста на изплащането на заплати (CON/2013/11), Финландия, 8.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Становище относно ограничения за извършване на плащания в брой (CON/2013/9), Дания, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Становище относно въвеждането на еврото (CON/2012/97), Латвия, 27.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Становище относно изписването на единната парична единица (CON/2012/87), Латвия, 13.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Становище относно ограничения за извършване на плащания в брой (CON/2012/83), Словакия, 31.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Становище относно проверката на парични наличности (CON/2012/82), Германия, 30.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Становище относно подготовката и необходимите законодателни промени за въвеждането на еврото (CON/2012/73), Латвия, 2.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Становище относно определени стари банкноти, които престават да бъдат законно платежно средство  (CON/2012/54), Швеция, 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Становище относно защитата срещу фалшифициране и качеството на паричната маса (CON/2012/34), Германия, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл 2020“)  (CON/2012/17), OВ C 137, 12.5.2012 г., стр. 7..Допълнителна информация
 74. Становище относно защитата на еврото срещу фалшифициране и установяването на истинността на евромонетите (CON/2012/15), Гърция, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Становище относно схема за гарантиране на задълженията на италианските банки и обмяната на банкноти в лири (CON/2012/4), Италия, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Становище относно истинност на евромонети, обработката на негодни за обращение евромонети, както и налагането на административни мерки и санкции (CON/2011/105), Малта, 9.12.2011.
 77. Становище относно защитата срещу фалшифициране и запазването на качеството на паричната маса в обращение  (CON/2011/94), Италия, 18.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Становище относно защитата срещу фалшифициране и запазването на качеството на паричната маса в обращение  (CON/2011/92), Германия, 11.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Становище относно санкциите, свързани със защитата на еврото от фалшифициране (CON/2011/78), Словения, 7.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Становище относно предложение за регламент относно емитирането на евромонети и предложение за регламент относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети  (CON/2011/65), OВ C 273, 16.9.2011 г., стр. 2..
 81. Становище относно защитата срещу фалшифициране и запазването на качеството на паричната маса в обращение (CON/2011/64), Белгия, 18.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 82. Становище относно обработката на банкноти за последваща употреба и защитата на национално и чуждестранно законно платежно средство срещу фалшифициране (CON/2011/59), Унгария, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Становище относно предложение за решение на Съвета за подписване и сключване на Паричното споразумение между Европейския съюз и Френската република за запазване на еврото в Сен Бартелеми, вследствие на изменението на неговия статут по отношение на Европейския съюз (CON/2011/56), OВ C 213, 20.7.2011 г., стр. 21..Допълнителна информация
 84. Становище относно обращението на банкноти и монети  (CON/2011/51), Чехия, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Становище относно препоръка за решение на Съвета относно правилата във връзка с преговорите за парично споразумение с Френската република, действаща от името на френската отвъдморска административна единица Сен Бартелеми (CON/2011/22), OВ C 213, 20.7.2011 г., стр. 16..
 86. Становище относно връщането в обращение на евробанкноти (CON/2011/19), Франция, 7.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Становище относно предложение за регламент на Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евро монети (кодифициран текст) (CON/2011/18), OВ C 114, 12.4.2011 г., стр. 1..Допълнителна информация
 88. Становище относно изменения на законодателството за окончателността на сетълмента и за финансовите обезпечения (CON/2011/14), Литва, 24.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Становище относно препоръка за решение на Съвета относно условията за предоговаряне на Паричното споразумение с Княжество Монако (CON/2011/8), OВ C 60, 25.2.2011 г., стр. 1..
 90. Становище относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти (CON/2010/90), Малта, 13.12.2010.
 91. Становище относно някои нови разпоредби за паричното обращение в брой (CON/2010/89), Словакия, 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Становище относно проверките за истинност и годност и връщането в обращение на евробанкноти и относно санкциите за неизпълнение на задължението за защита на евробанкнотите и монетите срещу фалшифициране (CON/2010/87), Гърция, 6.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Становище относно ограничаване на плащанията в брой (CON/2010/79), България, 10.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 94. Становище относно изменения на законодателството за финансовите обезпечения по отношение на вземанията по кредити (CON/2010/78), Люксембург, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Становище относно две предложения за регламенти относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната  (CON/2010/72), OВ C 278, 15.10.2010 г., стр. 1..
 96. Становище относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 във връзка с въвеждането на еврото в Естония и относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на валутния курс към еврото за Естония (CON/2010/52), OВ C 190, 14.7.2010 г., стр. 1..
 97. Становище относно статистиката, презграничното движение на парични средства и правомощията на Българска народна банка (CON/2010/43), България, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 98. Становище относно нови деноминации на монети и банкноти (CON/2010/38), Швеция, 7.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Становище относно подготовката за въвеждане на еврото (CON/2010/16), Естония, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Становище относно възпроизвеждането на форинти — банкноти и монети, и на евробанкноти и евромонети (CON/2010/1), Унгария, 5.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Становище относно предложение за регламент на Съвета относно установяване на истинността на евромонетите и обработката на негодни за употреба евромонети  (CON/2009/95), OВ C 284, 25.11.2009 г., стр. 6..Допълнителна информация
 102. Становище относно препоръки за решения на Съвета относно позицията, която ще бъде заета от Европейската общност по отношение на предоговарянето на паричното споразумение с Ватикана и относно позицията, която ще бъде заета от Европейската общност по отношение на предоговарянето на паричното споразумение с Република Сан Марино (CON/2009/91), OВ C 284, 25.11.2009 г., стр. 1..Допълнителна информация
 103. Становище относно удължаване на крайния срок за предоставяне на определени банкноти за обмяна (CON/2009/87), Унгария, 29.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 104. Становище относно предложение за регламент на Съвета относно въвеждането на еврото (кодифицирана версия) (CON/2009/76), OВ C 246, 14.10.2009 г., стр. 1..
 105. Становище относно процедурата за изменение на официалния обменен курс на литовския литас (CON/2009/61), Литва, 20.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Становище относно обращението на банкноти и монети (CON/2009/52), Чехия, 18.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Становище относно оттеглянето като законно платежно средство на монетата с най-малка номинална стойност и изменения на правилата за закръгляване (CON/2009/8), Швеция, 4.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Становище относно обработката и разпределянето на банкноти и монети и техническите мерки за предотвратяване на фалшификация (CON/2008/90), Унгария, 22.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Становище относно наличното парично обращение  (CON/2008/86), Словакия, 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Становище относно привеждането на устройствения закон на Magyar Nemzeti Bank в съответствие с правото на Общността  (CON/2008/83), Унгария, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Становище относно замяната на евромонети и германски възпоменателни евромонети  (CON/2008/49), Германия, 16.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Становище относно замяната и изтеглянето от обращение на банкноти и монети (CON/2008/47), Швеция, 9.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Становище относно медали и символи, подобни на евромонети (CON/2008/45), OВ C 283, 7.11.2008 г., стр. 1..Допълнителна информация
 114. Становище относно допълнителни подробни технически правила за преминаването към евро (CON/2008/40), Словакия, 2.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Становище относно правната рамка за обработката на евробанкноти за последваща употреба от кредитни институции и други лица, работещи с пари в брой на професионална основа (CON/2008/38), Малта, 27.8.2008.
 116. Становище относно законодателството за банкноти и монети  (CON/2008/36), Латвия, 5.8.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Становище относно оттеглянето като законно платежно средство на монетата с най-малка номинална стойност  (CON/2008/35), Дания, 4.8.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Становище относно въвеждането на еврото в Словакия и относно обменния курс към еврото за словашката крона  (CON/2008/28), OВ C 180, 17.7.2008 г., стр. 1..Допълнителна информация
 119. Становище относно правилата за двойно изписване и закръгляване в трудовия и социално-осигурителния сектор (CON/2008/27), Словакия, 1.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Становище относно правилата за замяна на повредени банкноти и монети (CON/2008/26), Полша, 16.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Становище относно двойното изписване на суми в сектора на хазартните игри (CON/2008/25), Словакия, 12.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Становище относно законодателните разпоредби за двойното изписване на цените в банковия сектор, капиталовия пазар, застрахователната индустрия и пенсионния сектор, и правилата за закръгляне за цените на определени видове ценни книжа (CON/2008/23), Словакия, 30.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Становище относно законопроекта за Česká národní banka  (CON/2008/21), Чехия, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Становище относно последиците за паричния режим на Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, настъпили в резултат на промените в статута им по френското право (CON/2008/8), Франция, 14.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Становище относно немското законодателство за монетите  (CON/2008/3), Германия, 9.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Становище относно контрола върху възпроизвеждането на евробанкноти и монети в Кипър (CON/2008/1), Кипър, 4.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Становище относно правната рамка, подготвяща приемането на еврото  (CON/2007/43), Словакия, 19.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Становище относно разрешаването на транспортирането на фалшиви банкноти и монети между компетентните национални власти, както и между институциите и органите на Европейския съюз, като мярка за разкриване на фалшификати (CON/2007/42), OВ C 27, 31.1.2008 г., стр. 1..Допълнителна информация
 129. Становище относно обхвата на защитата на законните платежни средства срещу фалшификация и други незаконни дейности  (CON/2007/39), Кипър, 30.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Становище относно правила за сортиране и опаковане на банкноти и монети (CON/2007/28), Полша, 25.9.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Становище относно въвеждането на еурото в Кипър и Малта, и относно обменните курсове към еурото на кипърската и малтийската лира (CON/2007/19), OВ C 160, 13.7.2007 г., стр. 1..Допълнителна информация
 132. Становище относно емитирането на възпоменателни и нумизматични евромонети (CON/2007/5), Словения, 21.2.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Становище относно правната рамка за приемането и плавното преминаване към евро (CON/2007/1), Кипър, 15.1.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Становище относно създаването на рамка за откриване на фалшификати и сортиране по годност на банкноти (CON/2006/62), Португалия, 29.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Становище относно проверката за истинност на евромонети и третирането на евромонети, които са негодни за последваща употреба (CON/2006/61), Португалия, 20.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Становище относно сближаването с общностното право на устройствения закон на Magyar Nemzeti Bank  (CON/2006/55), Унгария, 6.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Становище относно възпроизвеждането на банкноти, монети и други парични знаци в Чешката република (CON/2006/45), Чехия, 28.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Становище относно правното основание за преминаването към парична наличност в евро и за първоначалното зареждане и подзареждането  (CON/2006/43), Словения, 25.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Становище относно наредбите на Sveriges Riksbank за купуването и връщането на пари в брой (CON/2006/30), Швеция, 12.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Становище относно въвеждането на еврото (CON/2006/29), Словения, 12.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Становище относно реденоминирането на капитала и акциите на дружествата и въвеждането на акции без номинална стойност в резултат на въвеждането на еврото (CON/2006/28), Естония, 9.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Становище относно кодификацията на различни закони за емитирането, сеченето, въвеждането в обращение и маркетинга на монети (CON/2006/22), Португалия, 28.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Становище относно измененията в устройствения закон на Banka Slovenije във връзка с подготовката за приемане на еврото (CON/2006/17), Словения, 13.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Становище относно правната рамка за приемане на еврото (CON/2006/10), Малта, 23.2.2006.
 145. Становище относно защитата на форинта и на евробанкнотите и монетите от неправомерно и непозволено възпроизвеждане (CON/2006/2), Унгария, 6.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Становище относно измененията в устройствения акт на Lietuvos bankas във връзка с подготовката за приемане на еврото (CON/2005/60), Литва, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Становище относно измененията в устройствения акт на Eesti Pank във връзка с подготовката за приемане на еврото (CON/2005/59), Естония, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Становище относно реденоминирането на капитала на акционерните дружества и дружествата с ограничена отговорност и за въвеждането на акции без номинална стойност в резултат на въвеждането на еврото (CON/2005/57), Словения, 16.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Становище относно възнаграждението за разходи по лихви, заплащано от Sveriges Riksbank на предприятия, които разделят и съхраняват пари в брой  (CON/2005/48), Швеция, 18.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Становище относно освобождаването на Národná banka Slovenska от наказателноправна отговорност за юридически лица  (CON/2005/47), Словакия, 16.11.2005.
 151. Становище относно изменение на валутната правна рамка (CON/2005/44), Полша, 4.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Становище относно правото на Lietuvos bankas да емитира банкноти и монети след приемане на еврото и персоналната независимост на управителя на Lietuvos bankas  (CON/2005/38), Литва, 26.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Становище относно задачите на Národná banka Slovenska по отношение на обединения надзор върху целия финансов пазар и измененията на устройствения й закон  (CON/2005/26), Словакия, 4.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Становище относно правната рамка за приемане на еврото (CON/2005/21), Литва, 14.6.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Становище относно техническите задачи и другите задължения, свързани със защитата на законните платежни средства срещу фалшифициране (CON/2005/19), Унгария, 7.6.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Становище относно разпределянето на разходите за функционирането на система за дебитни карти между банки, потребители и търговци на дребно (CON/2005/15), Дания, 31.5.2005.
 157. Становище относно обработката и разпределянето на парични средства (CON/2005/3), Унгария, 9.2.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Становище относно данък върху валутните транзакции  (CON/2004/34), Белгия, 4.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Становище относно определени въпроси, свързани с обращението на банкноти и монети (CON/2004/28), Швеция, 31.8.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Становище относно старите банкноти и монети, загубващи качеството си на законно платежно средство (CON/2004/17), Швеция, 17.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Становище относно правната рамка за обработка на евробанкнотите и монетите за последваща употреба (CON/2004/8), Франция, 16.3.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Становище относно изменението в устройствения закон на Banco de Portugal (CON/2003/29), Португалия, 18.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Становище относно изменение на Закона за предотвратяване използването на финансовата система за пране на пари и на други закони (CON/2003/25), Белгия, 25.11.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Становище относно разпоредба в Закона за бюджета за 2003 г. относно банкноти и монети (CON/2002/31), Италия, 13.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Становище относно правната защита на евробанкнотите (CON/2002/26), Гърция, 10.10.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Становище относно мерките за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари (CON/2002/24), Белгия, 30.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Становище относно Наредбата за определяне на националните органи, компетентни по въпросите на фалшифицирането на пари (CON/2002/17), Люксембург, 7.6.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Становище относно закръгляването до най-близките пет цента на плащания в евро, извършени с банкова карта или други карти за плащания (CON/2002/15), Финландия, 30.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Становище относно правомощието на министерство на финансите да емитира възпоменателни монети със статут на законно платежно средство във Финландия  (CON/2002/12), Финландия, 23.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Становище относно измененията в Закона за икономическия и паричен съюз, които късаят задължението на Central Bank of Ireland да привежда на ирланското финансово министерство нетния приход от емитирането на монети (CON/2002/7), Ирландия, 1.2.2002.
 171. Становище относно отмяната на статута на законно платежно средство на банкноти и монети, деноминирани във френски франкове  (CON/2002/6), Франция, 24.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Становище относно изменението на Закона за изпирането на пари с цел да се противодейства срещу финансирането на тероризма (CON/2002/4), Дания, 18.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Становище относно изменението на Закона за кредитните институции с цел включване на електронните пари (CON/2002/1), Финландия, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Становище относно Закон за изменение на устройствения закон на Oesterreichische Nationalbank (CON/2001/40), Австрия, 20.12.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Становище относно декрет-закон за изменение на валутната правна рамка  (CON/2001/39), Португалия, 14.12.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Становище относно Закон за изменение на Закона за адвокатските такси (CON/2001/37), Австрия, 16.11.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Становище относно Закон за изменение на съдебните такси (CON/2001/29), Австрия, 28.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Становище относно изменение на решение от 27 юли 1998 г. относно установяването на правила за обмяната, изтеглянето и унищожаването на банкноти от De Nederlandsche Bank и предоставянето на информация за това на обществеността (CON/2001/26), Нидерландия, 19.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Становище относно Декрет-закон за приемане на спешни разпоредби за въвеждането и защитата на еврото (CON/2001/22), Италия, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Становище относно Закон за наличното-парично обращение на евробанкноти и монети и други свързани въпроси (CON/2001/21), Гърция, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Становище отнсоно Декрет за маркиране на банкноти, деноминирани във франкове (CON/2001/20), Франция, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Становище относно изменения на наказателното право (CON/2001/19), Австрия, 24.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Становище относно Закон за одобряване на Международната конвенция за борба с фалшифицирането на парични знаци и на протокола към нея и за изменение на някои разпоредби от Наказателния кодекс и Наказетлно-процесуалния кодекс (CON/2001/16), Люксембург, 28.6.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Становище относно Закон за преминаването към парична наличност в евро в Белгия (CON/2001/15), Белгия, 26.6.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Становище относно Заповед за първоначалното зареждане на банкноти и монети, деноминирани в евро (CON/2001/14), Испания, 18.6.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Становище относно закон, съдържащ спомагателни мерки за въвеждането на еврото (CON/2001/9), Австрия, 17.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Становище относно регламент, свързан с преминаването към евро през 2002 г. и за изменение на някои законодателни разпоредби (CON/2001/7), Люксембург, 26.4.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Становище относно определени разпоредби, включени в Законопроект за преминаване към еврото от 2001 г. (CON/2001/5), Ирландия, 20.4.2001.
 189. Становище относно едновременното обращение на деноминирани в евро и ескудо банкноти и монети и измененията в Устава на Banco de Portugal (CON/2001/1), Португалия, 26.1.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Становище относно Закон за сеченето на монети (във връзка с въвеждането на евромонети) (CON/2000/29), Нидерландия, 19.12.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Становище относно спомагателни мерки и изменение на съществуващото законодателство, уреждащо въвеждането на еврото по отнoшение на кооперации (CON/2000/25), Австрия, 26.10.2000.
 192. Становище относно въвеждането на еврото (CON/2000/22), Испания, 5.10.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Становище относно допълнителни мерки за прилагането на Регламенти на Съвета (ЕО) 1103/97, 974/98 и 2866/98, съответно, относно въвеждането на еврото (CON/2000/21), Гърция, 1.9.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Становище относно въвеждането на еврото в Сен Пиер и Микелон и Майот  (CON/2000/19), Франция, 18.10.2000.
 195. Становище относно емитирането на златна монета с номинал 1 германска марка и създаването на Фондация за парична стабилност (CON/2000/17), Германия, 28.8.2000.
 196. Становище относно фалшифицирането на банкноти и монети, деноминирани в евро (CON/2000/16), Ирландия, 28.8.2000.
 197. Становище относно закона за начина на приемане на актове за емитирането на евробанкноти и монети, и за измененение на Закона за сеченето на монети от 1988 г. и устройствения закон на Oesterreichische Nationalbank  (CON/2000/14), Австрия, 28.6.2000.
 198. Становище относно заповеди съгласно Закона за икономически и паричен съюз от 1998 г. (CON/2000/13), Ирландия, 7.6.2000.
 199. Становище относно електронната търговия (CON/2000/11), Люксембург, 12.7.2000.
 200. Становище относно устава и ролята на Institut d'émission des départements d'outre-mer (CON/1999/20), Франция, 17.2.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Становище относно закон, предоставящ на Banco de Portugal компетентността да i) изготвя и печата банкноти и други документи; ii) да разпространява банкноти; и iii) да развива услуги, свързани с осъществяването на тези дейности (CON/1999/14), Португалия, 24.9.1999.
 202. Становище относно Закона за авторските и свързаните права (CON/1999/12), Ирландия, 15.9.1999.
 203. Становище относно въвеждането на еврото (CON/1999/10), Германия, 3.9.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Становище относно производството и емитирането на монети (CON/1999/3), Италия, 30.4.1999.
 205. Становище относно изменения на закона за въвеждане на еврото (CON/1999/2), Италия, 21.4.1999.
 206. Становище относно основни лихвени проценти и референтни лихвени проценти (CON/1998/59), Австрия, 16.12.1998.
 207. Становище относно реденоминацията на капитала на търговските дружества в евро и закръгляването (CON/1998/48), Люксембург, 20.10.1998.
 208. Становище относно замяната на договорните препратки към средния лихвен процент на междубанковия пазар в Амстердам (AIBOR) и към други референтни лихвени проценти и относно изменение на Закона за надзор над сделките с ценни книжа от 1995 г. (CON/1998/42), Нидерландия, 16.10.1998.
 209. Становище относно въвеждането на еврото (CON/1998/36), Португалия, 7.8.1998.
 210. Становище относно Регламент за замяната на средния лихвен процент на междубанковия пазар във Франкфурт (FIBOR) (CON/1998/32), Германия, 22.6.1998.
 211. Становище относно въвеждането на еврото (CON/1998/31), Испания, 21.7.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Становище относно въвеждането на еврото (CON/1998/23), Италия, 4.6.1998.