Menu

CON/2007/42

  1. Aviz cu privire la autorizarea transportului bancnotelor şi monedelor falsificate între autorităţile naţionale competente, precum şi între acestea şi instituţiile şi organismele UE ca măsură de depistare a falsificărilor (CON/2007/42), JO C 27, 31.1.2008, p. 1.

      Informaţii suplimentare

       
      Propunere de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecţiei monedei euro împotriva falsificării (COM(2007) 525)