Menu

CON/2007/42

  1. Advies inzake het toestaan van het vervoer van valse bankbiljetten en munten tussen de bevoegde nationale instanties, alsook tussen EU-instellingen en –organen als een maatregel voor de detectie van vervalsingen  (CON/2007/42), PB C 27 van 31.1.2008, blz. 1.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1338/2001 van de Raad van 28 juni 2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (COM(2007) 522)