CON/2007/42

  1. Opinjoni dwar l-awtorizzazzjoni tat-trasport ta' noti u muniti ffalsifikati bejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti kif ukoll bejn l-istituzzjonijiet u korpi ta' l-UE, bħala miżura għall-iskoperta ta' noti u muniti ffalsifikati  (CON/2007/42), ĠU C 27, 31.1.2008, pġ. 1.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1338/2001 li jistabbilixxi l-miżuri neċessarji għall-protezzjoni kontra l-iffalsifikar ta' l-euro (KUMM(2007) 525)