CON/2007/42

  1. Vélemény a hamis bankjegyek és érmék - a hamisítványok felderítésére szolgáló intézkedésként - illetékes nemzeti hatóságok és EU intézmények és szervek közötti átadásáról  (CON/2007/42), HL C 27., 2008.1.31., 1. o.

      Kiegészítő információ

       
      Javaslat az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet iránt (COM(2007) 525)