Menu

CON/2007/42

  1. Arvamus võltsitud pangatähtede ja müntide transportimise lubamise kohta riikide pädevate ametiasutuste, ELi institutsioonide ja asutuste vahel, mis on võltsingute avastamise meede meetmed (CON/2007/42), ELT C 27, 31.1.2008, lk 1.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek: nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1338/2001, milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed (KOM(2007) 525)