Menu

CON/2007/42

  1. Stanovisko k povolení přepravy padělaných bankovek a mincí mezi příslušnými vnitrostátními orgány, jakož i orgány a institucemi EU, jako opatření k rozpoznávání padělků  (CON/2007/42), Úř. věst. C 27, 31. 1. 2008, s. 1.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání (KOM(2007) 525)