Menu

CON/2007/19

 1. Vélemény az euro Cipruson és Máltán való bevezetéséről, valamint az euro és a ciprusi font és a máltai líra közötti átváltási árfolyamokról (CON/2007/19), HL C 160., 2007.7.13., 1. o.

   Kiegészítő információ

    
   Javaslat: a Tanács rendelete a 974/98/EK rendeletnek az euro Cipruson való bevezetése tekintetében történő módosításáról (COM(2007) 257)
    
   Javaslat: a Tanács rendelete a 974/98/EK rendeletnek az euro Máltán való bevezetése tekintetében történő módosításáról (COM(2007) 260)