Menu

CON/2006/35

  1. Opinia w sprawie zmiany oraz rozszerzenia programu wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”)  (CON/2006/35), Dz.U. C 163 z 14.7.2006, str. 7.

      Dodatkowe informacje

       
      Raport Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany i rozszerzenia programu "Perykles" dotyczącego ochrony euro przed fałszowaniem (COM(2006) 243)