CON/2006/35

  1. Advies inzake een wijziging en uitbreiding van het actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma “PERICLES”) (CON/2006/35), PB C 163 van 14.7.2006, blz. 7.

      Aanvullende informatie

       
      Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende de wijziging en de uitbreiding van het programma "Pericles" voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (COM(2006) 243)