Menu

CON/2006/35

  1. Opinjoni dwar l-emenda ta' u dwar l-estensjoni tal-programm ta' skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar (il-programm 'Pericles')  (CON/2006/35), ĠU C 163, 14.7.2006, pġ. 7.

      Aktar tagħrif

       
      Rapport mill-Kummissjoni għall-Parlament Ewropew u għall-Kunsill dwar emenda w estensjoni tal-programm Pericles għall-protezzjoni ta' l-euro kontra l-iffalsifikar (COM(2006) 243)