CON/2006/35

  1. Atzinums par grozījumiem apmaiņas, atbalsta un mācību programmā euro aizsardzībai pret viltošanu („Perikla” programmā) un šīs programmas turpināšanu (CON/2006/35), OV C 163, 14.7.2006, 7. lpp..

      Papildus informācija

       
      Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par grozījumiem Perikla programmā euro aizsardzībai pret viltošanu, kā arī tās piemērošanas perioda pagarināšanu (COM(2006) 243)