Menu

CON/2006/35

  1. Vélemény az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész-program”) módosításáról és meghosszabbításáról (CON/2006/35), HL C 163., 2006.7.14., 7. o.

      Kiegészítő információ

       
      A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló „Periklész-program” módosításáról és kiterjesztéséről