CON/2006/35

  1. Lausunto muutoksesta toimintaohjelmaan tietojenvaihdosta, avunannosta ja koulutuksesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles-ohjelma) sekä kyseisen toimintaohjelman voimassaolon jatkamisesta  (CON/2006/35), EUVL C 163, 14.7.2006, s. 7.

      Lisätietoja

       
      Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä perustetun Perikles-ohjelman muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta