Menu

CON/2006/35

  1. Arvamus vahetus-, abi- ja koolitusprogrammi (euro kaitsmiseks võltsimise eest, programm Perikles) muutmise ja laiendamise kohta  (CON/2006/35), ELT C 163, 14.7.2006, lk 7.

      Täiendav teave

       
      Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule, mis käsitleb Periklese programmi rakendamist ja selle jätkamist euro kaitsmiseks võltsimise eest (KOM(2006) 243)