Menu

CON/2006/35

  1. Udtalelse om ændring og forlængelse af handlingsprogrammet for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet)  (CON/2006/35), EUT C 163 af 14.7.2006, s. 7.

      Læs mere

       
      Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om ændring og forlængelse af Pericles-programmet med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri