CON/2006/35

  1. Stanovisko ke změně a prodloužení programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles)  (CON/2006/35), Úř. věst. C 163, 14. 7. 2006, s. 7.

      Dodatečné informace

       
      Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o změně a prodloužení programu Pericles za účelem ochrany eura proti padělání (KOM(2006) 243)