Menu

CON/2006/36

  1. Stanovisko k prepočítavaciemu kurzu medzi eurom a slovinským tolarom a k ostatným opatreniam potrebným na zavedenie eura v Slovinsku (CON/2006/36), Ú. v. EÚ C 163, 14. 7. 2006, s. 10.

      Dodatočné informácie

       
      Návrhy zmien a doplnení dvoch nariadení, ktorými sa umožňuje zavedenie eura v Slovinsku (KOM(2006) 320)