CON/2006/36

  1. Opinia w sprawie kursu wymiany pomiędzy euro a tolarem słoweńskim oraz innych środków niezbędnych dla wprowadzenia waluty euro w Słowenii (CON/2006/36), Dz.U. C 163 z 14.7.2006, str. 10.

      Dodatkowe informacje

       
      Projekty zmian dwóch rozporządzeń mające na celu umożliwienie wprowadzenia euro na Słowenii (KOM(2006) 320)