Menu

CON/2006/36

  1. Advies inzake de omrekeningskoers tussen de euro en de Sloveense tolar en inzake andere voor de invoering van de euro in Slovenië vereiste maatregelen (CON/2006/36), PB C 163 van 14.7.2006, blz. 10.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstellen voor het wijzigen van twee verordeningen om de invoering van de euro mogelijk te maken in Slovenië (COM(2006) 320)