Menu

CON/2006/36

  1. Atzinums par euro un Slovēnijas tolara maiņas kursu un citiem euro ieviešanai Slovēnijā vajadzīgajiem pasākumiem (CON/2006/36), OV C 163, 14.7.2006, 10. lpp..

      Papildus informācija

       
      Priekšlikumi par euro ieviešanai Slovēnijā vajadzīgajiem grozījumiem divās regulās (COM(2006) 320)