CON/2006/36

  1. Nuomonė dėl euro ir Slovėnijos tolaro perskaičiavimo kurso ir dėl kitų priemonių, reikalingų euro įvesti Slovėnijoje (CON/2006/36), OL C 163, 2006 7 14, p. 10.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymai dėl dviejų Reglamentų dalinių pakeitimų, sudarant sąlygas euro įvedimui Slovėnijoje (KOM(2006) 320)