CON/2006/36

  1. Lausunto euron ja Slovenian tolarin välisestä muuntokurssista ja muista tarpeellisista toimenpiteistä euron käyttöönottamiseksi Sloveniassa (CON/2006/36), EUVL C 163, 14.7.2006, s. 10.

      Lisätietoja

       
      Ehdotukset muutoksiksi kahteen asetukseen euron käyttöönoton mahdollistamiseksi (KOM(2006) 320)