Menu

CON/2006/36

  1. Arvamus euro ja Sloveenia tolari vahetuskursi ning muude meetmete kohta, mis on vajalikud euro kasutuselevõtuks Sloveenias (CON/2006/36), ELT C 163, 14.7.2006, lk 10.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek kahe määruse muutmise kohta, millega võimaldatakse euro kasutuselevõtt Sloveenias (KOM(2006) 320)