Menu

CON/2006/36

  1. Udtalelse om omregningskursen mellem euroen og den slovenske tolar og om andre foranstaltninger, som er nødvendige for indførelse af euroen i Slovenien (CON/2006/36), EUT C 163 af 14.7.2006, s. 10.

      Læs mere

       
      Forslag om ændring af to forordninger med henblik på indførelse af euroen i Slovenien (KOM(2006) 320)