Menu

CON/2006/36

  1. Stanovisko k přepočítacímu koeficientu mezi eurem a slovinským tolarem a k ostatním opatřením nezbytným pro zavedení eura ve Slovinsku (CON/2006/36), Úř. věst. C 163, 14. 7. 2006, s. 10.

      Dodatečné informace

       
      Návrhy na změny dvou nařízení s cílem umožnit zavedení eura ve Slovinsku (KOM(2006) 320)