Menu

CON/2005/51

  1. Opinia w sprawie zasad wprowadzenia euro w Państwach Członkowskich które nie przyjęły jeszcze euro (CON/2005/51), Dz.U. C 316 z 13.12.2005, str. 25.

      Dodatkowe informacje

       
      Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro COM(2005) 357