Menu

CON/2005/51

  1. Advies inzake het stelsel voor de invoering van de euro in de lidstaten die de euro nog niet hebben aangenomen (CON/2005/51), PB C 316 van 13.12.2005, blz. 25.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro COM(2005) 357