Menu

CON/2005/51

  1. Opinjoni dwar ir-reġim għall-introduzzjoni tal-euro fl-iStati Membri li għadhom m'adottawx il-euro  (CON/2005/51), ĠU C 316, 13.12.2005, pġ. 25.