CON/2005/51

  1. Stanovisko k režimu zavedení eura v členských státech, které euro dosud nepřijaly (CON/2005/51), Úř. věst. C 316, 13. 12. 2005, s. 25.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98 o zavedení eura (KOM(2005) 357)