Menu

CON/2005/22

  1. Atzinums par apmaiņas, atbalsta un mācību programmas euro aizsardzībai pret viltošanu („Perikla” programmas) pagarināšanu (CON/2005/22), OV C 161, 1.7.2005, 11. lpp..

      Papildus informācija

       
      Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Perikla programmas euro aizsardzībai pret viltošanu īstenošanu un turpināšanu (KOM(2005) 127)