Menu

CON/2005/22

  1. Nuomonė dėl dėl mainų, paramos ir mokymo programos, skirtos euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programos) pratęsimo (CON/2005/22), OL C 161, 2005 7 1, p. 11.

      Papildoma informacija

       
      Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Periklio programos, skirtos euro apsaugai nuo klastojimo, įgyvendinimo ir tęsimo (KOM(2005) 127)