Menu

CON/2005/22

  1. Vélemény az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési programról (a „Periklész-program”) (CON/2005/22), HL C 161., 2005.7.1., 11. o.

      Kiegészítő információ

       
      A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló „Periklész-program”végrehajtásáról és folytatásáról (COM(2005) 127)