CON/2005/22

  1. Lausunto euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä perustetun tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman (Perikles-ohjelma) voimassaolon jatkamisesta (CON/2005/22), EUVL C 161, 1.7.2005, s. 11.

      Lisätietoja

       
      Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä perustetun Perikles-ohjelman täytäntöönpanosta ja jatkamisesta (KOM(2005) 127)