Menu

CON/2004/17

 1. Yttrande om äldre sedlar och mynt som upphör att vara lagliga betalningsmedel (CON/2004/17), Sverige, 17.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Ytterligare information

    
   Förslag till lag om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel och förslag till lag om äldre femtiöresmynts upphörande som lagligt betalningsmedel