Menu

CON/2004/32

  1. Yttrande om inledandet av förhandlingar om ett avtal om de monetära förbindelserna med Andorra (CON/2004/32), EUT C 256, 16.10.2004, s. 9.

      Ytterligare information

       
      Rekommendation till rådets beslut om inledandet av förhandlingar om ett avtal om de monetära förbindelserna med Furstendömet Andorra (KOM(2004) 548)