Menu

CON/2004/32

  1. Arvamus läbirääkimiste avamise kohta seoses Andorra rahaliste suhete lepinguga (CON/2004/32), ELT C 256, 16.10.2004, lk 9.

      Täiendav teave

       
      Soovitus: Nõukogu otsus läbirääkimiste avamise kohta rahalisi suhteid käsitleva lepingu üle Andorra Vürstiriigiga (KOM(2004) 548)