CON/2004/13

 1. Yttrande om medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt (CON/2004/13), EUT C 134, 12.5.2004, s. 11.

  Ytterligare information

  1. Rättelse till ECB:s yttrande av den 16 april 2004 på begäran av Europeiska unionens råd om ett förslag till rådets förordning om medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt (KOM(2004) 39 slutlig) (CON/2004/13), EUT C 186, 21.7.2004, s. 3.
  2. Ytterligare information

    
   Förslag till rådets förordning om medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt (KOM(2004) 39)