Menu

CON/2004/13

  1. Stanovisko k medailám a žetónom, ktoré sa podobajú eurominciam (CON/2004/13), Ú. v. EÚ C 134, 12. 5. 2004, s. 11.

    Dodatočné informácie

    1. Korigendum k stanovisku Európskej centrálnej banky zo 16. apríla 2004 na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Rady o medailách a žetónoch, ktoré sa podobajú eurominciam (KOM(2004) 39 v konečnom znení) (CON/2004/13), Ú. v. EÚ C 186, 21. 7. 2004, s. 3.