Menu

CON/2004/13

  1. Opinia w sprawie medali i żetonów podobnych do monet euro (CON/2004/13), Dz.U. C 134 z 12.5.2004, str. 11.

    Dodatkowe informacje

    1. Sprostowanie do opinii EBC z dnia 16 kwietnia 2004 r. wydanej na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektowanego rozporządzenia Rady dotyczącego medali i żetonów podobnych do monet euro (COM(2004) 39 wersja ostateczna) (CON/2004/13), Dz.U. C 186 z 21.7.2004, str. 3.