CON/2004/13

 1. Advies inzake op euromunten lijkende medailles en penningen  (CON/2004/13), PB C 134 van 12.5.2004, blz. 11.

  Aanvullende informatie

  1. Rectificatie van het advies van de ECB van 16 april 2004 op verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake een voorstel voor een verordening van de Raad betreffende op euromunten lijkende medailles en penningen (COM(2004) 39 definitief) (CON/2004/13), PB C 186 van 21.7.2004, blz. 3.
  2. Aanvullende informatie

    
   Voorstel voor een Verordening van de Raad betreffende op euromunten lijkende medailles en penningen (COM(2004) 39)