CON/2004/13

  1. Atzinums par medaļām un žetoniem, kas līdzīgi euro monētām (CON/2004/13), OV C 134, 12.5.2004, 11. lpp..

    Papildus informācija

    1. Kļūdas labojums ECB 2004. gada 16. aprīļa atzinumā pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par ierosināto Padomes regulu par medaļām un žetoniem, kas līdzīgi euro monētām (COM(2004) 39 galīgais) (CON/2004/13), OV C 186, 21.7.2004, 3. lpp..