CON/2004/13

  1. Nuomonė dėl į eurų monetas panašių medalių ir žetonų (CON/2004/13), OL C 134, 2004 5 12, p. 11.

    Papildoma informacija

    1. Klaidų ištaisymas 2004 m. balandžio 16 d. ECB nuomonėje Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlyto Tarybos reglamento dėl į eurų monetas panašių medalių ir žetonų (COM(2004) 39 galutinis) (CON/2004/13), OL C 186, 2004 7 21, p. 3.