CON/2004/13

 1. Lausunto eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista  (CON/2004/13), EUVL C 134, 12.5.2004, s. 11.

  Lisätietoja

  1. Oikaistaan EKP:n lausunto, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, koskien ehdotusta neuvoston asetukseksi eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista (KOM(2004) 39 lopullinen) (CON/2004/13), EUVL C 186, 21.7.2004, s. 3.
  2. Lisätietoja

    
   Ehdotus neuvoston asetukseksi eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista (COM(2004) 39)