CON/2004/13

  1. EKP arvamus euro müntidega sarnanevate medalite ja märkide kohta (CON/2004/13), ELT C 134, 12.5.2004, lk 11.

    Täiendav teave

    1. Parandus EKP 16. aprilli 2004 arvamuses, mis on tehtud Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, mis käsitleb euro müntidega sarnanevaid medaleid ja märke (KOM(2004) 39 lõplik) (CON/2004/13), ELT C 186, 21.7.2004, lk 3.