CON/2004/13

 1. Udtalelse om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter (CON/2004/13), EUT C 134 af 12.5.2004, s. 11.

  Læs mere

  1. Berigtigelse til ECB's udtalelse af 16. april 2004 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Rådets forordning om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter (KOM(2004) 39 endelig udg.) (CON/2004/13), EUT C 186 af 21.7.2004, s. 3.
  2. Læs mere

    
   Forslag til Rådets forordning om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter (KOM(2004) 39)