CON/1996/13

 1. Yttrande om införandet av euron (CON/1996/13), EGT C 205, 5.7.1997, s. 18.

   Ytterligare information

    
   Förslag till rådets förordning (EG) om vissa bestämmelser som har samband med införandet av euron (KOM(96) 499 – CNS 96/249) [motiveringen endast tillgänglig på engelska]
    
   Förslag till rådets förordning (EG) om införande av euron (KOM(96) 499 – CNS 96/250) [motiveringen endast tillgänglig på engelska]